Validation of the favorable quantity of fly ash in concrete in the fracture toughness examinations through digital image correlation method


openaccess, Vol. 578 (10) 2020 / czwartek, 22 października, 2020

(Open Access)

Golewski Ludwik Grzegorz. 2020. Validation of the favorable quantity of fly ash in concrete in the fracture toughness examinations through digital image correlation method. Volume 578. Issue 10. Pages 36-39. DOI: 10.15199/33.2020.10.02

Accepted for publication: 24.09.2020

The article focuses on analyzing the fracture processes in fly ash (FA) concrete taking into account the second model of cracking and the KIIc parameter was determined. Two measuring devices were used in the studies. Themain goal of the studies was to confirmthe convergence and determine the discrepancy ranges, between the KIIc results obtained on the MTS 810 press and the use of the Digital Iimage Correlation (DIC). The analysis of the obtained test results showed clear convergences between the values obtained from both measuring devices. Furthermore, the presented test results also confirm the values of previous experiments on fracture toughness of concrete containing FA conducted at the first model of cracking.
 1. Ajdukiewicz Andrzej. 2012. „Zielony beton” w konstrukcjach – aspekty materiałowe i technologiczne’. Materiały Budowlane 484 (12): 2 – 6.
 2. Ajdukiewicz Andrzej. 2013. „Zielony beton” w konstrukcjach – aspekty projektowe i przykłady”. Materiały Budowlane 485 (1): 76 – 79.
 3. Ajdukiewicz Cezary, Marcin Gajewski, Przemysław Mossakowski. 2011. „Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu „Aramis” do identyfikacji rys w elementach betonowych”. Materiały konferencyjne Transcomp – XIV International Conference Komputer Systems Aied Science, Industry and Transport, 2011.
 4. Andrew R. M. 2018. „Global CO2 emissions from cement production”. Earth System Science Data 10, 195 – 217.
 5. Błaszczyński Tomasz, Aldona Łowińska-Kluge, Błażej Zgoła. 2004. „Wpływ wykonawstwa na degradację betonu”. Materiały Budowlane 385 (9): 84 – 86.
 6. Bołtryk Michał, Anna Krupa. 2015. „Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami” .Materiały Budowlane 518 (10): 46 – 48.
 7. Czarnecki Lech. 2006. „Przyszłość betonu w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Materiały Budowlane 411 (11): 22 – 24, 52.
 8. Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo”. Materiały Budowlane 525 (5): 126 – 129. DOI: 10.15199/33.2016.05.57.
 9. Czarnecki Lech, Ryszard Więcławski. 2005. „Możliwości wykorzystania popiołów lotnych w budownictwie”. Materiały Budowlane 397 (9): 83 – 85.
 10. Giergiczny Zbigniew. 2019. „Fly ash and slag”. Cement and Concrete Research 124: b 105826.
 11. Giergiczny Zbigniew. 2009. „Dodatki mineralne – niezastąpione składniki współczesnego cementu i betonu”. Materiały Budowlane 439 (3): 46 – 50.
 12. Giergiczny Zbigniew. 2013. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. Gliwice. Politechnika Śląska.
 13. Giergiczny Zbigniew, Jan Małolepszy, Janusz Szwabowski, Jacek Śliwiński. 2002. Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Górażdże Cement, Opole.
 14. Giergiczny Zbigniew,Albin Garbacik. 2010. „Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych”. Materiały Budowlane 458 (10): 27 – 0,59.
 15. Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych. Lublin, Politechnika Lubelska.
 16. Golewski Grzegorz Ludwik. 2015. „Makroskopowa ocena procesów pękania w betonach z popiołami lotnymi”. Materiały Budowlane 519 (11): 210 – 212. DOI: 10.15199/33.2015.11.66.
 17. Golewski Grzegorz Ludwik. 2013. „Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 494 (10): 28 – 30.
 18. Golewski Grzegorz Ludwik, Tomasz Sadowski. 2008. Rola kruszywa grubego w procesie destrukcji kompozytów betonowych poddanych obciążeniom doraźnym. Lublin. IZT Sp. z o.o.
 19. Golewski Grzegorz Ludwik. 2011. „Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych”. Materiały Budowlane 470 (10): 39 – 42.
 20. Gołaszewski Jacek. 2013. „Współpraca domieszek z cementami”. Materiały Budowlane 495 (11): 89 – 92.
 21. Goszczyńska Barbara, Wiesław Trąmpczyński, Mgdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski. 2014. „Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy belek wzmocnionych taśmami FRP”. Logistyka 6: 4130 – 4137.
 22. Goszczyńska Barbara, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski. 2014. „Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D”. Inżynieria i Budownictwo 3: 156 – 159.
 23. Goszczyńska Barbara, Justyna Tworzewska. 2014. „Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu Aramis”. Przegląd Budowlany 12: 24 – 29.
 24. Haustein Elżbieta. 2016. „Wpływ popiołu lotnego na proces wymywania wybranych metali ciężkich z betonu”. Materiały Budowlane 527 (7): 88 – 90. DOI; 10.15199/33.2016.05.57.
 25. Krawczyk Łukasz, Michał Gołdyn, Tadeusz Urban. 2017. „O niedokładności systemów cyfrowej korelacji obrazu”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 64 (3/I): 259 – 270. DOI: 10.7862/rb. 2017.120.
 26. Wiśniewska Krystyna. 2015. „Popioły z energetyki pełnowartościowymi surowcami dla budownictwa”. Materiały Budowlane 520 (12): 41. DOI: 10.15199/33.2015.12.12.
prof. dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-9325-666X

prof. dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-9325-666X

 g.golewski@pollub.pl