Thermal properties, flammability and durability of fire-retardant paints


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.20

Włodarczyk Mateusz, Siciński Mariusz, Rybiński Przemysław, Bieliński Dariusz. 2022. Thermal properties, flammability and durability of fire-retardant paints. Volume 602. Issue 10. Pages 79-81. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.07.2022 r.

The article [1] presents the rationale for using intumescent paints to protect steel structure elements. This article is devoted to the discussion of the results of the tests of the operational properties of coatings and durability of the fire protection system on the basis of thermal and flammability tests.
  1. Włodarczyk M, Siciński M, Bieliński DM. Morfologia i właściwości aplikacyjne powłok z pęczeniejących farb ogniochronnych. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.08.
  2. Camino G, Delobel R. w: Fire Retardancy of Polymeric Materials. Grand A. F., Wilkie Ch. A. (Eds).MarcelDekker Inc.,NewYork 2000, s. 218.
  3. Rybiński P. Stabilność termiczna i palność elastomerów oraz materiałów elastomerowych. Zeszyty Naukowe PŁ nr 1182, Łódź 2014.
  4. Janowska G, Przygocki W, Włochowicz A. Palność polimerów i materiałów polimerowych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 2007,Warszawa, rozdz. 4.
  5. Dobrzyńska R. Dobór materiałów wyposażenia wnętrz a bezpieczeństwo pożarowe obiektów. Zeszyty Naukowe SGSP. 2017; nr 61 (t. 1): 91.
mgr inż. Mateusz Włodarczyk, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
dr inż. Mariusz Siciński, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników ORCID: 0000-0001-8083-1848
dr hab. inż. Przemysław Rybiński, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytut Chemii ORCID: 0000-0001-5131-0699
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników ORCID: 0000-0003-0675-4594

prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników ORCID: 0000-0003-0675-4594

dariusz.bielinski@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.20

Article in PDF file