Thermal insulation of the facade in the ETICS system


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

A. Kaliszuk-Wietecka,

DOI: 10.15199/33.2018.09.16

Volume 553: Issue 9
Pages 62-64
Accepted for publication: 05.09.2018 r.

The process of tightening the requirements regarding to the thermal parameters of the external partitions, which began in the 1980s, caused the development of the facade insulation technology. One of the most popular methods of thermal insulation is ETICS (External Thermal Insulation Composite System), which is a modification of the BSO method (Seamless Jointless Insulation System), originally known as the light wet method. This method is used for thermal insulation of the new buildings and for thermo-modernization of the old buildings. However, the very frequent application of ETICS entails many errors, which in extreme cases can lead to serious construction failures. The following article marshals the principles of performing this type of insulation and presents themost common errors and their effects. Keywords: thermal insulation; thermo-modernization; External Thermal Insulation Composite System.
  1. Bajno Dariusz,Agnieszka Grzybowska. 2017. „Pozytywne i uboczne skutki prawidłowo wykonanych termomodernizacji obiektów budowlanych na wybranych przykładach”. Przegląd Budowlany (10): 28 – 33.
  2. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Warszawa.
  3. Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Warszawa. ITB.
  4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
  5. Sobala Małgorzata, Paweł Pichniarczyk. 2009. „Uszkodzenia i awarie bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych”. Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych R. 2 (3): 161 – 170.

 dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej;

Autor do korespondencji: a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

 dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej;

 a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.16