The usability of existing steel structures in modernization of buildings of power stations


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

E. Hotała,
K. Rykaluk

DOI: 10.15199/33.2016.05.04

Volume 525; Issue 5
Pages 10-12
Accepted for publication: 15.03.2016 r.

The article presents the most important issues to be solved, when the old existing supporting structures have to be modernized. The dangers arising from the re-use of the structural elements after their long-term, past performance in the difficult industrial conditions have been discussed. The general rules of evaluation of the usefulness of the old steel industrial buildings during their rebuilding and remodeling have been presented. Keywords: steel structures, fatigue of steel, thermal actions, durability of structures.
  1. Bogucki Władysław. 1965. Budownictwo stalowe. Warszawa. Arkady.
  2. Collins J. A. 1981. Failure of Materials in Mechanical Design. John Wiley and Sons.
  3. Hotała Eugeniusz, Kazimiez Rykaluk. 2010. „Zagadnienia trwałości stalowych konstrukcji w zmodernizowanych obiektach energetycznych”. Przegląd Budowlany (5): 31 – 36.
  4. Hotała Eugeniusz, Piotr Hotała. 2006. „Zagrożenia awaryjne stalowej konstrukcji galeriiwskutek oddziaływań termicznych”. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 86: 85 – 93.
  5. Katarzyński Stefan, Stanisław Kocańda, Marek Zakrzewski. 1969. Badanie własności mechanicznych metali. Warszawa. WNT.
  6. Rykaluk Kazimierz. 2005. Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. Wrocław. Dolnoślaskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Eugeniusz Hotała, Ph. D., MSc. Eng. Associate Professor - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering Kazimierz Rykaluk, Prof. - Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy

Eugeniusz Hotała, Associate Professor

eugeniusz.hotala@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.04