The role of technical diagnostics in the maintenance of buildings


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.10

Adamczewski Grzegorz, Bednarek Kamil, Świeca Małgorzata, Zdybska Amanda. 2022. The role of technical diagnostics in the maintenance of buildings. Volume 595. Issue 3. Pages 59-63. Article in PDF file

Accepted for publication: 23.02.2022 r.

Diagnostic activities as part of the assessment of the technical condition of buildings may result both from the applicable legal regulations as well as from the immediate needs related to the operation and management of a building facility. Conducting these activities in a reliable and systematic manner allows to maintain the required level of safety and is a rational tool in the renovation economy. Modern research tools enable the use of advanced diagnostic techniques in engineering construction practice. The article discusses the role of technical diagnostics in the maintenance of buildings, referring to examples from engineering practice.
 1. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 2. PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
 3. PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
 4. Czarnecki L., P. H. Emmons. 2002. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków. Polski Cement.
 5. Adamczewski G., P.Woyciechowski. 2014. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność, vol. Z. 1,Warszawa, Stowarzyszenie Producentów Betonów, 62 s., ISBN 978-83-941005-6-8.
 6. Woyciechowski P., G.Adamczewski. 2020. „Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych”. Materiały Budowlane (9).
 7. Woyciechowski P. P., P. Łukowski, E. D. Szmigiera, G. Adamczewski, K. Chilmon, S. Spodzieja. 2021. Concrete corrosion in a wastewater treatment plant – A comprehensive case study. Construction and Building Materials 303: 1–15, http://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124388.
 8. Woyciechowski Piotr, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski. 2020. „Thermal shock as a cause of cracking of concrete in massive bridge support elements – a case study”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 19 (4): 297 – 313. DOI: 10.7409/rabdim. 020.019.
 9. Garbacz Andrzej, Tomasz Piotrowski, Kamil Załęgowski [i in.]. 2013. „UIR-scanner potential to defect detection in concrete”. AdvancedMaterials Research, vol. 687, s. 359 – 365. DOI: 10.4028/www.scientific. net/AMR. 687.359.
 10. Sitek Marta, Grzegorz Adamczewski, M. Szyszko [i in.]. 2014. „Numerical Simulations of aWedge Splitting Test for High-Strength Concrete”. Procedia Engineering 91: 99 – 104. DOI: 10.1016/j. proeng. 2014.12.021.
 11. Krentowski J., Piotr Knyziak. 2017. „Evaluation Aspects of Building Structures Reconstructed after a Failure or Catastrophe”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (3): 5 – 12. DOI: 10.1088/1757-899X/245/3/032099.
 12. Krentowski J. R., Piotr Knyziak, i M. Mackiewicz. 2021. „Durability of interlayer connections in external walls in precast residential buildings”. Engineering Failure Analysis, 121: 1 – 10. DOI: 10.1016/j.engfailanal. 2020.105059.
 13. KanoniczakM., Piotr Knyziak. 2021. „Nieprawidłowości występujące w zewnętrznych elementach budynków wielkopłytowych oraz sposoby ich naprawy w ramach prawidłowej działalności remontowo-użytkowej”. Builder 292 (11): 38 – 43. DOI: 10.5604/01.3001.0015.3945.
dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639
Kamil Bednarek, PROOF Construction
dr Małgorzata Świeca, PROOF Construction
mec. Amanda Zdybska, PROOF Construction

dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-8994-8639

g.adamczewski@il.pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.10

Article in PDF file