The multifunctionality of infill buildings as an answer to rational and economical land development


openaccess, Vol. 614 (10) 2023 / czwartek, 26 października, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.10.06

Gil-Mastalerczyk Joanna, Jańczy-Pawlikowska Lidia. 2023. The multifunctionality of infill buildings as an answer to rational and economical land development. Volume 614. Issue 10. Pages 26-31. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.07.2023 r.

Infill buildings incorporated into the existing urban structure of cities can, under certain conditions, become the places of social-building initiatives and improve the living standards of cities. Cost-effective and efficient utilisation of a land plot’s potential can make a building immune to changing economic and social conditions and represents an important citybuilding factor.The rational utilisation of a land plot’s potential represents an excellent opportunity for the return to modern, fully functional architecture and consequently to improve the quality of life in often neglected centres of Polish cities.
 1. Bigaj P. Idea współczesnego kwartału zabudowy mieszkaniowej jako przyczynek do restytucji przestrzeni miasta, Architektura mieszkaniowa dziś: praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2016, s. 5 – 18.
 2. Zasina J. Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi. Studia Miejskie. 2015; 20: 155 – 166.
 3. https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/nowe- centrum-lodzi/, dostęp 10.11.2022.
 4. Jarczewski W, et al. Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja. Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Warszawa – Kraków; 2019.
 5. Seruga W. Miejsce zamieszkania człowieka w środowisku miejskim. ŚrodowiskoMieszkaniowe.2019; DOI: 10.4467/25438700SM. 19.013.10801.
 6. Ledwoń S, Rozprawa doktorska: Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść. Politechnika Gdańska; 2008.
 7. Loegier RM. Obiekty dla kultury – ich wewnętrzne przestrzenie publiczne przestrzeniami publicznymi miast. Architecturae et Artibus. 2021; DOI: 10.24427/aea-2021-vol13-no1-02.
 8.  Gil-Mastalerczyk J. Wpływ XX-wiecznej architektury sakralnej Kielc na zmiany i przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. nr 7. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2018.
 9. Wehle-Strzelecka S. Ekologiczny model kształtowania przestrzeni miejskiej. Czasopismo Techniczne. 2004; 2-A/2004, s. 137 – 150.
 10. Strzelecka E. Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. 2011; t. 2, nr 4: 661 – 668.
 11. https://sjp.pwn.pl/slowniki/plomba.html, dostęp: 10.11.2022.
 12. Niezabitowska E. Metody i techniki badawcze w architekturze. ISBN 978-83-7880-123-8, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, 182-184.
 13. http://www.iea.com.pl/projekt.php?lang =1&pro=26, dostęp: 3.01.2023.
 14. http://www.grupa5.com.pl/projekty/budynki- publiczne/writv-katowice-1580293233, dostęp: 15.12.2022.
 15.  https://www.nowi.com.pl/dom-handlowy- -nova-limanowa/, dostęp: 12.11.2022.
 16. http://www.szubryt.pl/blog/galeria-szubryt- -limanowa, dostęp: 12.11.2022.
 17. https://www.architekturaibiznes.pl/przystanek- -edukacja-wielen,12988.html, dostęp: 03.01.2023.
 18. Gerigk M. Rozprawa doktorska: Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej. Politechnika Gdańska. 2018.
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304
mgr inż. arch. Lidia Jańczy-Pawlikowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-8806-0435

dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-6904-7304

 jmastalerczyk@tu.kielce.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.10.06

Article in PDF file

Article in PDF file English