The interface strength tests of lightweight floor with a heating coil


Vol. 552 (8) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

J. Karpiesiuk,
T. Chyży

DOI: 10.15199/33.2018.08.17

Volume 552: Issue 8
Pages 69-70
Accepted for publication: 29.06.2018 r.

The paper is a summary of selected strength tests of a lightweight floor made in the so called dry technology which does not require screeds. The special technology of heater construction allows its use in both radiant heating and cooling systems. The article presents the results of shear strength and adhesion of cement adhesive tests between XPS thermal insulation boards with different surface structures and EPS boards, and the floor of ceramic tiles. The results of strength tests confirm the possibility of using insulation boards with light construction as an alternative to floors with screeds, and in some situations as the only one that can be used.
Keywords: lightweight floor; adhesion; shear strength; adhesive
  1. Karpiesiuk Jacek, Tadeusz Chyży. 2017. „Wyniki wybranych badań wytrzymałościowych warstwy adhezyjnej grzejnika płaszczyznowego o lekkiej konstrukcji”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (4): 165 – 171.
  2. Karpiesiuk Jacek, Tadeusz Chyży. 2017. „Wyniki wybranych badań wytrzymałości międzyfazowej lekkiego grzejnika płaszczyznowego z rozpraszaczami ciepła”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (3): 123 – 132.
  3. PN-EN 12004+A1:2012. Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
  4. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Instrukcja ITB 447/2009. Warszawa.
  5. ZUAT-15/V. 03/2010. Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS). Wydanie III.
  6. Żukowski Mirosław, Paweł Karpiesiuk. 2015. „Wyniki badań grzejnika płaszczyznowego o bardzo małej wysokości”. Instal (10): 38 – 41.

mgr inż. Jacek Karpiesiuk, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Tadeusz Chyży, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Jacek Karpiesiuk

j.karpiesiuk@doktoranci.pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.17