The impact of the use of building information modeling on its durability


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

W. Głodkowska,
M. Staszewski

DOI: 10.15199/33.2016.11.46

Volume 531: Issue 11
Pages 108-109
Accepted for publication: 27.09.2016 r.

In the paper evaluation of the influence of building information modeling technology on the durability of concrete structure has been done. Idea of BIMand principals information about this technology has been presented. The correlation analysis between durability factors and profits form BIM technology has been done. The analysis results has been referenced to the practical experience gained during the preparation of the selected projects.

Keywords: BIM, durability of structure, concrete structures, design, project.
  1. CiribiniAngelo, SilviaV.Mastrolembo,Michela Paneroni. 2016. „Implementation of an interoperable process to optimise design and construction phases of a residential building: A BIM Pilot Project”. Automation in Construction. DOI: 10.1016/j.autcon.2016.03.005..
  2. Gilligan Brian, John Kunz. 2007. CIFE Technical Report #TR171. Stanford University.
  3. Kalinichuk Sergey. 2015. „Building InformationModelingComprehensiveOverview”. Journal of Systems Integration 6 (3): 25 – 34. DOI: 10.20470/jsi.v6i3.235.
  4. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznych. Awarie Budowlane. 2007 – 2015.
  5. Mays Geoff. 2003. Durability of Concrete Structures. Londyn. E&FN SPON, Taylor & Francis e-Library.
  6. Niedermeier Anke, Robert Back. 2015. Allplan BIM Compendium Theory and Practice. Monachium. Allplan GmbH.
  7. Starosolski Włodzimierz. 2013. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 1 i Tom 2. Gliwice.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  8. Ściślewski Zbigniew. 1999. Ochrona konstrukcji żelbetowych.Warszawa. Arkady.
  • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. ndzw. Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
  • dr inż. Mariusz Staszewski Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska

glod@wbiis.tu.koszalin.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.46