The effect of shredded post-production waste on the properties of concrete composites


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

J. Halbiniak

DOI: 10.15199/33.2018.12.23

Volume 556: Issue 12
Pages 72-73
Accepted for publication: 29.10.2018 r.

The article presents an analysis of the impact of shredded white and red ceramics and shredded glass on selected properties of concrete composites.These additiveswere dosed in amounts of 5 and 10% in relation to the weight of cement. The obtained test results showed that the shredded white ceramics and glass can be valuable additions inproductionof concretes, includingfrost-resistant concretes. Concretes with participation of these additivies obtained higher compressive strength and greater frost resistance.Additive in formof crushed brick did not positively affect the properties of concrete. Concretes with participation of shredded red ceramics. Keywords: recycling; concrete composite; post-production waste.
 1. Guerra-Romero I Manuel, I. Vivar, Bernardo Llamas, Andres Moran, Julia Juan-Valdes. 2008. Eco-efficient concretes: „The effect of using recycled ceramicmaterial fromsanitary installations on themechanical properties of concrete”. Waste Management 29 (2): 643 – 646.DOI: 10.1016/j.wasteman.2008.06.018.
 2. Halbiniak Jacek, Aleksandra Blukacz. 2016. „Recykling odpadów przemysłowych w kompozytach betonowych”. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 18 (2).
 3. HalickaAnna, PawełOgrodnik, Bartosz Zegardło. 2013. „Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate”.Construction andBuildingMaterials 48.
 4. Halicka Anna, Bartosz Zegardło. 2011. „Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu”. Przegląd Budowlany (7 – 8).
 5. Jura Jakub, Jacek Halbiniak,Małgorzata Ulewicz. 2015. „Wykorzystanie odpadów ceramiki użytkowej i sanitarnej w zaprawach cementowych”. Materiały Ceramiczne/Ceramics Materials/ 67 (4).
 6. Kalinowska-Wichrowska Katarzyna. 2017. „Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego”. Materiały Budowlane 539 (7): 50 – 52. DOI: 10.15199/33.2017.07.15.
 7. Medina Cesar, Moises Frías, M. I. Sánchez de Rojas, Carlos Thomas, Juan-Antonio Polanco. 2012. „Gas permeability in concrete containing recycled ceramic sanitary ware aggregate”. Construction and Building Materials 37: 597 – 605.
 8. Medina Cesar, M. I. Sánchez de Rojas, Moises Frías. 2012. „Reuse of sanitary ceramicwastes as coarse aggregate in eco-efficient concretes”. Cement & Concrete Composites 34.
 9. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 10. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej, Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 11. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej, Część 7: Badanie zawartości powietrza.Metody ciśnieniowe.
 12. PN-EN 12390-3 Badania betonu, Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 13. PN-EN 12390-8 Badania betonu, Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
 14. Zegardło Bartosz, Anna Halicka. 2012. „Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej”. Przegląd Budowlany (11): 24 – 28.
dr inż. Jacek Halbiniak, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa;

dr inż. Jacek Halbiniak, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa;

 halbiniak@wp.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.23