The comparison of freeze-thaw properties between geopolymer concrete and aerated traditional concrete


Vol. 544 (12) 2017 / wtorek, 30 października, 2018

(in Polish)

S. Sikora,
B. Michałowski,
B. Hołuj,
A. Ignerowicz,
M. Hynowski

DOI: 10.15199/33.2017.12.14

Volume 544; Issue 12
Pages 44-47

Accepted for publication: 03.10.2017 r.

Frost resistant concrete is a material resistant to aggressive environmental effects caused by cyclic freezing and thawing. When freezing, water increases its volume by about 9%. That phenomenon can lead directly to serious damage in the structure of the material, influencing mainly its mechanical properties. One of the most effective methods for improvement of frost resistance of concrete materials is to aerate hardening concrete mix. There is evidence that barely known geopolymer concrete reach high frost resistance without aerating. The article presents the comparison of the frost resistance of concrete prepared on the basis of blast furnace cement,with aerating agent, with concrete based on geopolymer slurry without chemical additives.
Keywords: concrete; freeze-thaw cycle; geopolymer; fly ash; blast furnace slag.
[1] http://www.cemex.pl/UserFiles/Pliki/CEMEX_deklaracja_srodowiskowa_chelm_2017. pdf (1.10.2017).
[2] Davidovits Joseph. 2015. Geopolymer Chemistry and Applications 4th edition. Francja. Geopolymer Institute. ISBN 9782951482098:283 – 390.
[3] Giergiczny Zbigniew. 2016. Vademecum Technologa Betonu. Górażdże Cement S.A. http://www.gorazdze.pl/pl/node/9722 (4.05.2017 r.).
[4] Król Maciej, Tomasz Z. Błaszczyński. 2013. „Ekobetony geopolimerowe”. Materiały Budowlane 495 (11): 23 – 26.
[5] Kurdowski Wiesław. 2000. Chemia materiałów budowlanych. Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. ISSN 0239-6114: 148-209.
[6] PKN-CEN/TS 12390-9, 2007, „Testing hardened concrete – Part 9: Freeze-thaw resistance – Scaling”.
[7] PN-88/B-06250, 2003. Beton zwykły.
[8] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[9] PN-EN 12350-7:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
[10] PN-EN 12390-3:201, Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[11] PN-EN 13877-2:2007 Nawierzchnie betonowe – Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
[12] PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie.
[13] PN-EN 206-1:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[14] PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu.
[15] Wallah Steenie, Balamutha Vijaya Rangan. 2006. „Low-Calcium Fly Ash-Based Geopolymer Concrete: Long-Term Properties”. Faculty of Engineering Curtin University of Technology Perth. Research Report GC2: 4-88.
mgr inż. Szymon Sikora, Atlas sp. z o.o.
dr inż. Bartosz Michałowski, Atlas sp. z o.o.
mgr inż. Beata Hołuj, Atlas sp. z o.o.
mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, Atlas sp. z o.o.
dr inż. Mariusz Hynowski, Atlas sp. z o.o.

mgr inż. Szymon Sikora

ssikora@atlas.com.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: DOI: 10.15199/33.2017.12.14