The behavior of steel doorsets in fire conditions


Vol. 551 (7) 2018 / sobota, 12 stycznia, 2019

(InPolish)

B. Sędłak,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.07.03

Volume 551: Issue 7
Pages 10-12
Accepted for publication: 22.05.2018 r.

Steel fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the behavior of steel doorsets in fire conditions. Moreoverthe test methodology and way of classification of for this type of elements has been presented as well as conclusions being a result of many years of tests on elements of this type. Keywords: fire safety; fire resistance; thermal insulation; integrity; fire doors.
 1. Glass R. A., A. I. Rubin. 1979. Fire safety for high-rise buildings. Gaithersburg, MD.
 2. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Bartłomiej Papis, Piotr Turkowski. 2017. „Doors with specific fire resistance class”. Procedia Engineering. vol. 172, s. 417 – 425.
 3. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych”.Materiały Budowlane 506 (11): 62 – 64.
 4. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „FireResistance of timber doors – Part I:Test procedure and classification”.Ann.WarsawUniv. Life Sci. – SGGWFor.WoodTechnol., vol. 86, s. 125–128.
 5. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. „Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych”. Izolacje 21 (1): 52 – 63.
 6. Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2017. „Fire doors in tunnels emergancy exits – smoke control and fire resistance tests”. IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, s. 1–8.
 7. Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2015. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034”.Materiały Budowlane 519 (11): 65 – 66. DOI: 10.15199/33.2015.11.20.
 8. Kuczyński Krzysztof. 2010. „Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną”.Materiały Budowlane 456 (8): 38 – 39.
 9. PN-EN 13501-2: 2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków − Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 10. PN-EN1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
 11. PN-EN 1634-1+A1: 2018-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych – Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien.
 12. PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i dymoszczelności.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją obowiązującą od 01.01.2018 r.).
 14. Sassi S., P. Setti, G. Amaro, L. Mazziotti, G. Paduano, P. Cancelliere, M. Madeddu. 2016. Fire safety engineering applied to high-rise building facades. MATECWeb Conf., vol. 46, p. 04002, May.
 15. Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 1”. Świat Szkła (2): 30 – 35.
 16. Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 2”. Świat Szkła (3): 40, 42 – 43.
 17. Sulik Paweł, Daniel Izydorczyk, Bartłomiej Sędłak. 2016. Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych. Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia, s. 147–150.
 18. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Daniel Izydorczyk. 2014. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja”. Logistyka (6): 10104–10113.
 19. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędła, Piotr Turkowski, Wojciech Węgrzyński. 2014. Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy,A. Halicka, Ed. Politechnika Lubelska, pp. 105–120.
 20. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych”. Świat Szkła 20 (2): 46 – 49, 56.
 21. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi”. Inżynier Budownictwa (11): 90 – 97.
mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.07.03