Technical condition and the renovation guidelines for the historic church in Zakopane – Harenda


openaccess, Vol. 597 (5) 2022 / środa, 25 maja, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.05.05

Grzyb Krzysztof, Drobiec Łukasz, Zając Jakub. 2022. Technical condition and the renovation guidelines for the historic church in Zakopane – Harenda. Volume 597. Issue 5. Pages 28-30. Article in PDF file

Accepted for publication: 4.05.2022 r.

The church of St. John the Apostle and Evangelist in Zakopane – Harenda is a representative example of wooden construction. There were irregularities in the structure during the inspection that required renovation and repair work. The most critical problems include damage to the north-eastern wooden wall, which tilts in the upper part towards the church's interior, excessive moisture in the wall corners, axial cracks and biological corrosion in wooden structural elements. Therefore, several necessary intervention works were proposed, which should ensure the serviceability of the building for the following years and protect the valuable cultural value of the monument.
  1. Drobiec Ł. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy. Część I. Archmedia, Warszawa 2018.
  2. Drobiec Ł. Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Systematyka – uszkodzenia – naprawy. Część II. Archmedia, Warszawa 2019.
  3. Drobiec Ł., Pająk Z. Problemy naprawdrewnianych konstrukcji kościołów.CzasopismoTechniczne Budownictwo 3-B/2011 Zeszyt 19 Rok 108. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej; 2011.
  4.  Tajchman J. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w. Monument. 2005; 2: 7 ÷ 35.
  5. Mączyński D, Tajchman J,WarchołM.Materiały do terminologii konstrukcji więźb dachowych – podstawowe pojęcia.Monument. 2005; 2: 37 ÷ 43.
  6. Masłowski E, SpiżewskaD.Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady,Warszawa; 2014.
  7.  Kotwica EI, NożyńskiW. Konstrukcje Drewniane – przykłady obliczeń.
  8.  Rudziński L. Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce; 2008.
  9.  Program prac konserwatorskich dla zabytkowego, drewnianego kościoła pw. św. JanaApostoła i Ewangelisty na Harendzie. Autor: konserwator dzieł sztuki Ewa Tymcik, październik 2020 r.
mgr inż. Krzysztof Grzyb, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9039-5015
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343
mgr inż. Jakub Zając, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6080-2994

mgr inż. Krzysztof Grzyb, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9039-5015

 krzysztof.grzyb@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.05.05

Article in PDF file