Specification risk factors to find the embodiment project in the implementation of the road


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Magdalena Kowacka,
Dariusz Skorupka

DOI: 10.15199/33.2016.06.24

Volume 526; Issue 6
Pages 57-58

Accepted for publication: 11.04.2016 r.

In this paper we show the specification of risk factors when choosing a system, the construction of the road. We describe the systems "Design and build" and "Build". Although both systems involve the construction of roads each of them brings with it other risk factors. An important aspect which is also highlighted in this article is accountability by the contractor, designer or investor.Article bases on a case study that shows how a relatively small risk factor can influence the implementation of the project of building the road. Results of this study provide the basis for further analysis.
Keywords: risk, road, geodesy, building.
  1. Kapliński Oleg i inni. 2007. Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa. Wydawnictwo PAN KILiW IPPT.
  2. Kasprowicz Tadeusz. 2002. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych.Warszawa.Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej.
  3. Leśniak Agnieszka, Edyta Plebankiewicz. 2010. „Opóźnienia w robotach budowlanych”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 3 (157): 332 – 339.
  4. Rogalska Magdalena, Agata Czarnigowska, Zdzisław Hejducki, Tomasz O. Nahurny. 2006. „Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka”. Przegląd Budowlany (1): 37 – 42.
  5. Skorupka Dariusz, Artur Duchaczek. 2013. „Kwantyfikacja ryzyka w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym”. Ludzie,  zarządzanie, gospodarka 1 (17): 213 – 223.
  6. Skorupka Dariusz, Dorota Kuchta. 2013. Metody oceny ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych. Wrocław. WSOWL.
  7. Sobotka Anna, Dorota Pawluś, Daniel Wałach, Agata Czarnigowska. 2012. „Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 59 (3/12/III): 113 – 120.
Magdalena Kowacka, MSc. Eng. - General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Faculty of of Management

Dariusz Skorupka, Ph. D. Eng. - General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Faculty of of Management

Magdalena Kowacka, Msc., Eng.

m.kowacka@wso.wroc.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.24