Simple equilibrium models of masonry shear walls – experimental verification


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Radosław Jasiński

DOI: 10.15199/33.2016.06.93

Volume 526; Issue 6
Pages 224-228

Accepted for publication: 22.12.2015 r.

The article presents a comparison of the results of calculations made by the authors of equilibrium models with the results of research carried out in the Netherlands, Portugal and Switzerland. In addition, the author compared the results of the calculation of own researchmade in Poland horizontal shearwalls made of clay bricks, calcium silicate and autoclaved aerated concrete units. Due to the nature of the load and static scheme have been used to modify the model.
Keywords: masonry structures, masonry walls, stiffening wall, shear, failure criteria, equilibrium models.
 1. Ganz H. R., B. Thürlimann. 1983. „Strength of brick walls under normal force and shear”. Proceedings of the 8th International Symposium on Load Bearing Brickwork. Londyn: 27 – 29.
 2. Jasiński Radosław. 2005. „Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo”. Praca doktorska. Gliwice. Politechnika Śląska.
 3. Jasiński Radosław. 2009. „Badania zbrojonych ścian ceglanych ścinanych poziomo”. Przegląd Budowlany (9): 28 – 36.
 4. Jasiński Radosław. 2015. Kompleksowe badania murów z elementów z betonu komórkowego. Etap III. Badania ścian poddanych ścinaniu. Raport z badań NB-168/RB-2/2013.
 5. Jasiński Radosław. 2016. „Modele nośności granicznej ścian ścinanych. Podstawy teoretyczne”. Materiały Budowlane 525 (5): 141 – 144. DOI: 10.15199/33.2016.05.61.
 6. Jasiński Radosław. 2016. „Research of bed joints reinforced masonry walls with openings made of calcium silicate units horizontally sheared”. 16th International Brick and Block Masonry Conference. Padwa (w druku).
 7. Oliveira D. 2000. „Mechanical characterization of stone and brick masonry”. Rep. No. 00-DEC/E-4. Guimaraes. University of Minho.
 8. PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 9. PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
 10. PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 11. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 12. Raijmakers T., A. Vermeltfoort. 1992. „Deformation controlled tests in masonry shear walls”. Report B-92-1156. TNO-Bouw. Delft.
 13. Roca P. 2006. „Assessment of masonry shear-walls by simple equilibrium models”. Construction and Building Materials (20): 229–238.
 14. Roca P., M. Lobato, Á. Viviescas, V. Villalba. 2010. „Limit analysis of shear walls by simple equilibrium models”. 8th International Masonry Conference 2010. Drezno (CD ROM).
 15. Vermelfoort A., T. Raijmakers. 1993. „Deformation controlled tests in masonry shear walls”. Part 2. Report TUE/BKO/93.08. Eindhoven. Eindhoven University of Technology.
Radosław Jasiński, Ph. D. Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Radosław Jasiński, Ph. D. Eng.

radoslaw.jasinski@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.93