Selected technical problems and proposals for their solutions on the example of tall multifamily buildings realized in the big-block system


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.43

Ostańska Anna, Czarnigowska Agata. 2022. Selected technical problems and proposals for their solutions on the example of tall multifamily buildings realized in the big-block system. Volume 603. Issue 11. Pages 151-153. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.09.2022 r.

The article presents selected technical problems of maintenance ofmultifamily buildings on the example of three tall buildings under the management of one of Lublin's housing cooperatives. The buildings were erected in the big-block system, and the curtain walls were made of integrated cellular concrete slabs. Due to the planned improvement of the technical condition of the curtain walls before the walls were insulated, the question arose: whether curtain wall repair is the best solution?
 1. Ustawa Prawo budowlane 2021, z późniejszymi zmianami.
 2. Nicer T. Ekspertyza techniczna. Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, remont loggii balkonowych, wzmocnienie ścian osłonowych SEG30. Branża-konstrukcja. Lublin. 2020: maszynopis.
 3.  Druot F, Lacaton A,Vasal JP. Transformation of Tour Bois le Pretre, w: Small Scale Big Change. New Architecture of Social Engagement, (ed. LepikA.) The Museum of Modern Art, New York, 2010;103-112.
 4. http://www.lacatonvassal.com (dostęp 08.08.2022).
 5. https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/przebudowa-blokow-wbordeaux_ 9712.html (dostęp 08.08.2022).
 6. https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/rewitalizacja_ 530_mieszkan_grand_parc_bordeaux (dostęp 08.08.2022).
 7. https://noizz.pl/design/tak-trzeba-odnawiac-bloki-w-polsce-tarasy-zwielkimi- oknami-a-nie-pasteloza/kff3f1r#slajd-8 (dostęp 08.08.2022).
 8.  https://www.whitemad.pl/blyskawiczny-remont-zwyklych-blokowmieszkancy- zyskali-ogromne-tarasy(dostęp 08.08.2022).
 9.  https://worldarchitecture.org/article-links/echzz/transformation-of-530- homes—grand-parc-bordeaux-wins-2019-mies-van-der-rohe-award.html (dostęp 08.08.2022).
 10.  Szpytma M. Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Implementacja rozwiązań europejskich do warunków polskich, Budownictwo i Architektura 2014; 13: 3:341 – 348.
 11. Inwestprojekt, Lublin. Katalog elementów-L30. Część I – Ogólne zasady stosowania. Ark. Nr 17.
 12. Fic S. Ocena stanu technicznego ścian osłonowych typu SEG (z uwzględnieniem płyt balkonowych) przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w os. Ruta S.M. „Czuby” w Lublinie. Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Instytut Budownictwa, Zakład Budownictwa Ogólnego, Lublin; 2006: maszynopis.
 13.  Ostańska A.Wielka płyta: analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej: termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze. PWN. Warszawa. 2016.
 14.  Ostańska A. Możliwości poprawy funkcjonowania budynków wykonanych w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. [W]: Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Bydgoszcz. 2016, ss. 249-265.
dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. PL, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-1789-4288
dr inż. Agata Czarnigowska, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3715-3521

dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. PL, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-1789-4288

a.ostanska@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.43

Article in PDF file