Scanning analysis of the thickness and continuity of finishing coats in external thermal insulation composite system ETICS


openaccess, Vol. 589 (9) 2021 / czwartek, 23 września, 2021

(Open Access)

Jasiczak Józef, Gaczek Mariusz, Kanoniczak Marcin. 2021. Scanning analysis of the thickness and continuity of finishing coats in external thermal insulation composite system ETICS. Volume 589. Issue 9. Pages 20-23. DOI: 10.15199/33.2021.09.04

Accepted for publication: 27.08.2021 r.

Popular external wall insulation systems consist of two basic layers: thermal insulation and rendering system, connected to the insulated wall by means of adhesive layer and mechanical fasteners. The contact layer with the surroundings is a finishing coat, the thickness of which ranges from 1 to 5 mm, depending on the system offered on the market. The technology of wall insulation is not complicated, but construction practice shows, that many finishing coat defects are revealed during the exploitation, and the reason for their occurrence is not clear. The authors of the article, after making many expert opinions of the rendering systems of buildings, would like to draw attention to the internal structure of the thin-layer plaster and its discontinuities, in order to look for the causes of the defects in them.
 1. Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. – Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, COM (2020) 562 final, Bruksela 17.9.2020.
 2. EAD 040083-00-0404 External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings, EOTA 2020.
 3. ETAG 004 Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)withRendering. EOTA2013.
 4. Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, COM (2019) 640 final, Bruksela 11.12.2019.
 5. „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, COM (2021) 550 final, Bruksela 14.7.2021.
 6. Materiały informacyjne firm: Atlas, BASF, Baumit, BOLIX, Caparol, Kreisel, STO.
 7.  Ocieplenia na ocieplenia – zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 2012.
 8.  ÖNORM B 6410:2004 Außenwand- -Wärmedämm-Verbundsysteme-Verarbeitung. ON 2004.
 9.  ÖNORM B 6400-1:2017-09 Außenwand- -Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) – Teil 1: Planung und Verarbeitung. ASI 2017.
 10.  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem – Specyfikacja. PKN 2005.
 11.  PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną – Specyfikacja. PKN 2005.
 12.  Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/04/01 wydanie 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniemwyrobów z wełny mineralnej (MW). ITB Warszawa 2018.
 13.  Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego /WO-KOT/04/02 wydanie 1 – Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS). ITB, Warszawa 2018.
 14.  Wytyczne ETICS –Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS – wydanie 5/2019. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 2019.
 15.  Zamorowska R., J. Sieczkowski. Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich (seria: Warunki TechniczneWykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 8). ITB Warszawa 2020.
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-3643-9819
dr inż. Mariusz Gaczek, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-1349-2676
dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-8017-645X

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0003-3643-9819

 jozef.jasiczak@put.poznan.pl