Risk assessment of additional works in the construction of railway infrastructure


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.17

Leśniak Agnieszka, Janowiec Filip. 2022. Risk assessment of additional works in the construction of railway infrastructure. Volume 602. Issue 10. Pages 68-70. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

This article presents a proprietary approach to the risk assessment of additional works inthe railway construction projects. The developed database was used to build and calibrate the model as a Bayesian network. The key events causing additional works were defined. Variants in nodes of network and probability of occurrence were determined for each of them. Three levels of risk were proposed. Exceeding the defined reference level means an unacceptable risk and requires taking preventive actions.
 1. Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie 1 lutego 1991 r.
 2. Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.Ministerstwo Infrastruktury,Warszawa 2008.
 3. Uchwała RadyMinistrównr 110/2019 z 17września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
 4. Janowiec F. Zarządzanie ryzykiem robot dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej. Praca doktorska. PolitechnikaKrakowska. Repozytorium Politechniki Krakowskiej. 2022.
 5. Juszczyk M, Zima K, Leśniak A. Zamówienia na roboty dodatkowe w drogowych inwestycjach publicznych. MagazynAutostrady. 2013; 7, 60 – 63.
 6. CzemplikA. Zarządzanie procesem budowlanym z uwzględnieniemryzyka robót dodatkowych.ArchiwumInstytutu Inżynierii Lądowej. 2012; 13: 45 – 50.
 7.  MsallamM,AbojaradehM, Jrew B, Zaki I. Controlling of variation orders in highway projects in Jordan. Journal of Engineering and Architecture. 2015; 3 (2): 95 – 104.
 8. Knight FH. Risk, uncertainty, and profit. Boston: Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co., 1921.
 9. Leśniak A, Janowiec F. Roboty dodatkowe w kolejowych przedsięwzięciach budowlanych.Acta ScientiarumPolonorum. Architectura. 2019; 18 (2): 33 – 44.
 10. Kerzner H. Projectmanagement: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, Hoboken: John Wiley & Sons, 2003.
 11. PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, 2018.
 12. PN-EN IEC 31010:2020-01 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.
 13.  Bayes T. (1763). LII. An essay towards solving a problemin the doctrine of chances. By the late Rev. Mr. Bayes, FRS communicated byMr. Price, in a letter to John Canton, AMFR S. Philosophical transactions of the Royal Society of London, (53), 370-418.
 14. Połoński M, Pruszyński K. Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych (cz. 1). Przegląd Budowlany. 2006; 77: 46 – 49.
 15. Dziadosz A, Kapliński O, Tomczyk A, Rejment M. Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych. Materiały Budowlane. 2016; (8): 112 – 113.
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574
dr inż. Filip Janowiec, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-1627-7181

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4811-5574

agnieszka.lesniak@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.17

Article in PDF file