Rigidity of fine-grained concrete elements and durability of structure


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

J. Ścigałło,
T. Grabiec-Mizera

DOI: 10.15199/33.2016.11.56

Volume 531: Issue 11
Pages 128-129
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

An assessment of an aggregate grain size influence on the rigidity for bending r.c. elements with singly and doubly reinforced cross-sections under the long-term loading were presented. Analysis was carried out for cracking and non-cracking cross-sections. The results of self-made experiments on fine-grained concrete elements were used.

Keywords: rigidity, durability, deformability, fine-grained concrete.
  1. Czkwianianc Artem, Andrzej Nowakowski. 1990. Zależność σ-ε betonu zwykłego i piaskowego w świetle badań eksperymentalnych. Archiwum Inżynierii Lądowej. Zeszyt 1, 2: 103 – 119.
  2. Głodkowska Wiesława, Janusz Kobaka. 2013. Modeling of properties and distribution of steel fibreswithin a fine aggregate concrete.Construction and Building Materials 44: 645 – 653.
  3. Grabiec-Mizera Teresa, Jacek Ścigałło. 2011. „Zarysowanie elementów z betonu drobnoziarnistego a trwałość konstrukcji”. Materiały Budowlane 462 (2): 10 – 11.
  4. Kamyno Ryszard, Zdzisław Piątek. 1983. „Wpływ dużych odkształceń skurczowych namomenty zarysowania belek piaskobetonowych”. Inżynieria i Budownictwo (3):127 – 130.
  5. Mironova Mirona, Valeriy Naidenov. 2013. Strength deformation properties of fine-grained fibre-reinforcement concretes. Journal of Theoretical andAppliedmechanics 43 (3): 77 – 86.
  6. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. 2006. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  • dr inż. Jacek Ścigałło Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Teresa Grabiec-Mizera Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Teresa Grabiec-Mizera

teresa.grabiec-mizera@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.56