Repair of cracked masonry walls using steel bars placed in bed joints


Vol. 542 (10) 2017 / czwartek, 25 października, 2018

(InPolish)

J. Kindracki

DOI: 10.15199/33.2017.10.09

Volume 542: Issue 10
Pages 30-31
Accepted for publication: 14.08.2017 r.

The article presents the strengthening of cracked masonry walls using steel bars placed in bed joints. Results of distribution of stresses between brick wall and steel bars depended on length of anchorage and bars’ diameter were presented. Safe anchoring length should not be smaller than about 100 cm.

Keywords: masonry wall; crack; strengthening; steel bars.
  1. Katalog firmy HELIFIX Ltd. 1999. Systemy naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych. Standardy naprawy. Bytom. Budosprzęt.
  2. Małyszko Leszek, Roman Orłowicz. 2000. Konstrukcje murowe zarysowanie i naprawy. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  3. Rudziński Lech. 2010. Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. Kielce. Politechnika Świętokrzyska.
  4. Stawiski Bohdan. 2014. Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia. Warszawa. Polcen.
  5. Zaleski Stanisław. 1997. Remonty budynków mieszkalnych. Warszawa. Arkady.
dr inż. Jacek Kindracki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Jacek Kindracki

jkindracki@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.10.09