Radiation in fire resistance closures


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

P. Sulik,
B. Sędłak

DOI: 10.15199/33.2018.05.27

Volume 549: Issue 5
Pages 88-89
Accepted for publication: 12.03.2018 r.

The paper discusses the issue of gates characterized by EWfire resistance class. Basic differences in the level of radiation and their impact on humans are presented. The need for changes in legal regulations was suggested.
  1. Atemschutzausrüstung der Feuerwehr. Schweizerische Feuerwehr. 1998. Zeitung (2).
  2. Hockey S.M., P. J. Rew. 1996. „Review of human response to thermal radiation”. Health and Safety Executive (87).
  3. Hurley Morgan J., Daniel T. Gottuk, John R. Hall Jr., Kazunori Harada, Erica D. Kuligowski, Milosh Puchovsky, JoseL.Torero, JohnM.Watts Jr., Christopher J.Wieczorek. 2016. „SFPE Handbook of Fire Protection Engineering”.
  4. PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 2. Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
  5. PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej. Część 2. Procedury alternatywne i dodatkowe.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniające zmiany z 14 listopada 2017 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
  7. Sawicki Tomasz. 2004. „Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków, w warunkach pożaru”. Bezpieczeństwo Pracy (7 – 8): 35 – 38.
  8. Sędłak Barłomiej, Paweł Sulik. 2015. „Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych”. Materiały Budowlane 515 (7): 26 – 28.
  9. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2017. „Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego”. J. Civ. Eng. Environ. Archit., vol. 64: 17 –2 9.
dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych.

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.27