Properties of lightweight concrete based on vermiculite


Vol. 542 (10) 2017 / czwartek, 25 października, 2018

(InPolish)

N. Ciak,
M. Ciak,
J. Łuba-Dunajska

DOI: 10.15199/33.2017.10.13

Volume 542: Issue 10
Pages 41-43
Accepted for publication: 22.08.2017 r.

The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylene fibers. The results of studies on the effect of fibres and superplasticizer addition on selected lightweight concrete properties (strength, density, absorbability, etc.) were presented. The applied dopants and fiber additions have a significant effect on the mechanical properties on concrete. Changing the composition of blends did not increase the resistance to high temperatures.

Keywords: lightweight concrete; vermiculite; superplasticizer; polymer fibers.
  1. Burkowicz Anna 2016. „Perlit ekspandowany – materiał termoizolacyjny mało znany w Polsce”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 96: 7 – 22.
  2. Domagała Lucyna 2016. „Lekkie betony konstrukcyjne – projektowanie, wykonywanie, właściwości”, Przegląd Budowlany (9): 38 – 44.
  3. El-Gamal S. M. A., F. S. Hashem, M. S. Amin, S. M. A. El-Gamal. 2012. „Thermal resistance of hardened cement pastes containing vermiculite and expanded vermiculite”. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Volume 109, Issue 1: 217 – 226.
  4. Koksa Fuat, O. Gencel, M. Kaya. 2015. „Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars at ambient and elevated temperatures”. Construction and Building Materials 88: 175 – 187.
  5. Konieczny Dariusz, Katarzyna Skolasińska. 2014. „Kruszywa sztuczne z surowców mineralnych”. Kruszywa: produkcja – transport – zastosowanie (2): 70 – 76.
  6. Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement.
  7. Schackov Adilson, Carmeane Effting, Marilena V. Folgueras, Saulo Güths, A. Gabriela. 2014. „Mendes Mechanical and thermal properties of lightweight concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent”. Construction and Building Materials 57: 190 – 197.
dr inż. Natalia Ciak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
inż. Joanna Łuba-Dunajska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr inż. Natalia Ciak

n.ciak@uwm.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.10.13