Problems of multicriteria selection of „green” building solutions on the example of a roof for a timber frame house


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.17

Czarnigowska Agata, Bucoń Robert, Gierat Jakub. 2022. Problems of multicriteria selection of „green” building solutions on the example of a roof for a timber frame house. Volume 604. Issue 12. Pages 62-66. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.10.2022 r.

This paper compares designs of an element of a timber frame residential building. The authors applied an approach common in the literature on the subject, based on an individual set of criteria (cost, selected performance parameters, environmental impact) and the use of a predefined method of ranking solutions. This case is a base for discussing the advantages and disadvantages of simplifying quantitative analyses when selecting material solutions in construction.
 1. Goh CS, Chong HY, Jack L, Mohd Faris AF. Revisiting triple bottom line within the context of sustainable construction: A systematic review. J Clean Prod. 2019; https://doi.org/10.1016/J. JCLEPRO. 2019.119884.
 2. Lewandowska A, Noskowiak A, Pajchrowski G, Strykowski W, Witczak A. Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA. Poznań: ITD. 2012.
 3. Środowiskowe aspekty nowoczesnego budownictwa drewnianego. Warszawa: KAPE; 2019.
 4. Bucoń R, Czarnigowska A. Selecting Criteria forAssessing „Environmentally-Friendly”Material Options in Construction: Part I. In: Serrat C, Casas, JR, Gibert V, editors. Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. 2022; https://www. scipedia. com/public/Draft_Content_901761139.
 5.  Gicala M, Sobotka A. Analiza rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju. Prz Nauk Inż. Kszt Środ. 2017; https://doi. org/0.22630/PNIKS. 2017.26.2.14.
 6. Hagedorn M, Ksit B. Analiza wytycznych certyfikacji zrównoważono-ekologicznej na podstawie użytkowanych budynków. Przegląd Budowlany. 2021; 5-6: 54-59.
 7. Gajzler M, Dziadosz A, Szymański P. Problemy wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie. Czas Tech. 1-B. 2010; 2 (107): 71 – 84.
 8.  2021 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi: UNEP, 2021. https://globalabc. org/resources/ publications/2021-global-status-report-buildings- and-construction.
 9. Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, PSBE, 2021. https://plgbc. org. pl/zrownowazone- budownictwo/dekarbonizacja-budownictwa.
 10. Komunikat Komisji COM/2020/662 Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynkow, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia.
 11.  Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackleembodied carbon, WGBC, 2019. https://www.worldgbc.org/embodied-carbon.
 12. City Policy Framework for Dramatically Reducing Embodied Carbon. CNCA, 2021. https://www.embodiedcarbonpolicies.com.
 13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1064 z poźn. zm.
 14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. 2015 poz. 376 z poźn. zm.
 15.  Durao V, Silvestre JD,Mateus R, de Brito J. Assessment and communication of the environmental performance of construction products in Europe: Comparison between PEF and EN 15804 compliant EPD schemes. Res ConsRec 2020; https://doi.org/10.1016/j.resconrec. 2020.104703.
 16.  Anderson J, Moncaster A. Embodied carbon, embodied energy and renewable energy: a review of Environmental Product Declarations. Proc Inst Civ Eng Struct Build. 2022; https://doi. org 10.1680/jstbu. 21.00160.
 17. https://www.itb.pl/epd.html, dostępmaj 2022.
 18.  https://www.eco-platform.org/epd-data. html, dostęp maj 2022.
 19.  https://ibu-epd.com, dostęp maj 2022.
 20.  https://www.environdec.com, dostępmaj 2022.
 21.  https://www.oekobaudat.de/, dostępmaj 2022.
 22.  Gierat J. Projekt jednorodzinnego budynku mieszkalnego o konstrukcji szkieletowej drewnianej z doborem rozwiązań materiałowych. Praca dyplomowa inżynierska. Promotor: R. Bucoń. Politechnika Lubelska, 2022.
 23.  Ishizaka A, Nemety P. Multi-criteria decision analysis. Chichester: Wiley, 2013.
 24.  Zimmermann RK, Bruhn S, Birgisdottir H. BIM-based life cycle assesment of buildings – an investigation of industry practice and needs. Sustainability 2021; https://doi. org/10.3390/su- 13105455.
 25.  Birgisdottir H, Rasmussen FN. Development of LCAbyg: A National Life CycleAssessment Tool for Buildings in Denmark. IOP Conf Series Earth Env Sci. 2019; https://doi. org/10.1088/1755-1315/290/1/012039.
 26.  Wang H, Takano A, Tamura K. An attempt to create the holistic flow chart of forest resources. IOP Conf S Earth Env Sci. 2020; https://doi.og/10.1088/1755-1315/588/4/042039.
 27. KaliszewskiA. Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetow leśnictwa w Europie. Część 5. Ku nowej strategii rozwoju leśnictwa w Polsce. Leśne Prace Badawcze. 2018; 79 (4): 355 – 364.
 28.  Lier M, Kohl M, Korhonen KT, Linser S, Prins K, Talarczyk A. The New EU Forest Strategy for 2030:ANew Understanding of Sustainable Forest Management? Forests. 2022; https://doi.org/10.3390/f13020245.
 29. Diaz DD, Loreno S, Ettl GJ, Davies B. Tradeoffs in Timber, Carbon, and Cash Flow under Alternative Management Systems for Douglas- -Fir in the Pacific Northwest. Forests. 2018; https://doi.org/10.3390/f9080447.
 30. Tomaszewska J, Bekierski D, Piasecki M. Deklaracje środowiskowe wyrobow budowlanych narzędziem wspierającym rozwoj zrownoważonego budownictwa. Przegląd Budowlany. 2017; 10: 34 – 36.
dr inż. Agata Czarnigowska, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3715-3521
dr inż. Robert Bucoń, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-9397-639X
inż. Jakub Gierat, Absolwent Politechniki Lubelskiej

dr inż. Agata Czarnigowska, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3715-3521

 a.czarnigowska@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.17

Article in PDF file