Polymer fiber reinforced concrete as an alternative to steel fiber


Vol. 522 (2) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Marzena Kurpińska,
Aleksandra Mariak

DOI: 10.15199/33.2016.02.13

Volume 522; Issue 2
Pages 42-44

Accepted for publication: 28.09.2015 r.

Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameters of steel and polymer fibers and the impact of both types of fibers on the properties of maturing and hardened concrete. Particular attention was paid to the advantages of polymer fibers in relation to the well known steel fibers. The synthetic fibers undoubtedly will be applied in the construction of buildings where the reduction of shrinkage cracking as well as corrosion resistance and fire temperatures are an essential element of the adopted design solutions.
 1. Bednarek Zoja, Tomasz Drzymała. 2013. „Analiza wpływu wysokiej temperatury na zmianę parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu z dodatkiem włókien polipropylenowych”. Zeszyty Naukowe SGSP 47 (3): 127 – 138.
 2. Brandt Andrzej M. 2009. „Cement Based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance”. Taylor and Francis Group 1-535.
 3. Glinicki Michał A. 2008. „Wytrzymałość równoważna fibrobetonu na zginanie”. Inżynier Budownictwa 47 (1): 50 – 51. PL ISNN 1732-3428.
 4. Glinicki Michał A., Agnieszka Litorowicz, Marek Zieliński. 2002. „Badanie odporności fibrobetonówna pękanie przy zginaniu”. Materiały Budowlane (3): 74 – 76.
 5. Jasiczak Józef, Paweł Mikołajczak. 2003. „Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 6. Katzer Jacek. 2010. „Kształtowanie właściwości wybranych fibrokompozytów cementowych”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok.
 7. PN-EN14651. 2005. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. Pomiary wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP).
 8. http://www.astra-polska.com.
 • Marzena Kurpińska, Ph. D. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
 • Aleksandra Mariak, MSc., Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
 • Marzena Kurpińska, Ph. D. Eng.

  marzena.kurpinska@pg.gda.pl