Planned and achieved energy and ecological effects of thermomodernization of a group of public buildings


openaccess, Vol. 595 (3) 2022 / wtorek, 29 marca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.03.04

Sadowska Beata, Sarosiek Wiesław. 2022. Planned and achieved energy and ecological effects of thermomodernization of a group of public buildings. Volume 595. Issue 3. Pages 34-37. Article in PDF file

Accepted for publication: 25.01.2022 r.

In 2013-2015, thermal modernization was carried out in a group of 24 public buildings.The article presents energy savings and CO2 emission reductions planned in energy audits and determined based on fuel and energy consumption monitoring during the operation of buildings in 2020.The attention was paid to the significant differentiation of the deviations of energy and ecological effects in the case of a change of the heat source. Areduction in energy consumption of between 37,7%and 92,2% was achieved. The planned and actual energy effects differed by 29,5%, and the actual reduction of CO2 was higher than planned by 1,39%.
  1. Klemm P. (red.). 2005. Budownictwo ogólne. Fizyka budowli..
  2. Szymkiewicz A., Z. Sikora, R. Osowski, W. Tisler. 2014. „Właściwości retencyjne, przewodność hydrauliczna i naprężenia efektywne w gruntach nienasyconych”. Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2.
  3. Wójcik R. 2019. „Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o osuszaniu budynków”. Inżynier Budownictwa 4: 60 – 66.
  4. Wójcik R. 2010. „Porady praktyczne dla powodzian na przykładzie Wilkowa”.Materiały Budowlane 7: 89 – 92.
dr inż. Beata Sadowska, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-2866-3685
dr inż. Wiesław Sarosiek, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. o/Białystok

dr inż. Wiesław Sarosiek, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. o/Białystok

wsarosiek@op.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.03.04

Article in PDF file