Oxidation modification of surface of polypropylene fiber reinforcement


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

D. Wiliński,
Ł. Kraiński

DOI: 10.15199/33.2017.09.05

Volume 541; Issue 9
Pages 22-24

Accepted for publication: 29.06.2017 r.

The aim of this research is the study of the effect of polypropylene (PP) fibers surface oxidation modification on mechanical properties of fibre-reinforced concrete. The surface modification of PP fibers was achievedby chrome acid treatment. The influence of the addition of modified polymer fibers to the concrete matrix was investigated using a bending test which determined the flexural strength of concrete samples and compressive strength test.The results of flexural strength show, that oxidation modification can have a significant impact on the mechanical properties of fibre-reinforced concrete composite (concrete with 0,38% vol. additive of modified PP fibers after 28 days exhibited flexural strength of 5,55 ± 0,16 MPa, whereas the concrete with unmodified PP fibers: 5,01 ± 0,24 MPa). Our experiments demostrate that non-polar polymers surface modifications, e.g. by oxidation, can be efficiently used for enhancing fiber reinforced concrete properties.
Keywords: polypropylene fiber, oxidation modification, adhesion to cement matrix, fiber reinforced concrete.
  1. Hager Izabela, Tomasz Tracz. 2009. „Wpływ wysokiej temperatury na wybrane właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych”. Cement Wapno Beton (1): 3 – 10.
  2. Horszczaruk Elżbieta, Aleksandra Pacewicz. 2016. „Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane właściwości podwodnych zapraw naprawczych”. Materiały Budowlane 531 (11): 114 – 115. DOI: 10.15199/33.2016.11.49.
  3. Machovic Vladimír, Lubomír Kopecký, Jirí Nìmecek, František Kolár, Jaroslava Svítilová, Zdenek Bittnar, Jana Andertová. 2008. „Raman micro-spectroscopy mapping and microstructural and micromechanical study of interfacial transition zone in concrete reinforced by poly (ethylene terephthalate) fibres”. Ceramics – Silikaty 52: 54 – 60.
  4. Novák Igor, Anton Popelka, Ivan Chodák, Ján Sedliačik. 2012. „Study of adhesion and surface properties of modified polypropylene”. Polypropylene, Fatih Dogan (Ed.). InTech.
  5. PN-EN 12390-5:2011. Badania betonu. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania.
  6. PN-EN 14889-2:2007. Włókna do betonu – część 2. Włókna polimerowe – definicje, wymagania i zgodność.
  7. Wiliński Daniel. 2012. „Zastosowanie odpadowego PET do wzmacniania betonu”. Materiały Budowlane 477 (5): 22 – 24.
  8. Wiliński Daniel, Paweł Łukowski, Gabriel Rokicki. 2016. „Application of fibres from recycled PET bottles for concrete reinforcement”. Journal of Building Chemistry (1): 1 – 9. DOI: 10.17461/j.buildchem.2016.101.
Daniel Wiliński, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Łukasz Kraiński, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Daniel Wiliński, MSc. Eng.

d.wilinski@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.05