Operating problems of wet chimneys


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

R. Oruba

DOI: 10.15199/33.2018.04.21

Volume 548: Issue 4
Pages 69-70
Accepted for publication: 12.02.2018 r.

Wet flue gas desulphurization (WFGD) in power plants causes significant decrease of flue gas temperature and increase of their humidity. It results in intensive condensation of flue gas in chimneys’ ducts. For this reason chimneys that carry out the flue gases fromWFGD are called wet chimneys. The aim of the article was to present the selected operating problems of these objects. The risk of corrosive degradation of wet chimneys was discussed. The examples of the influence of strongly aggressive flue gas condensate on the degradation of construction elements and flue gas ducts are presented. The attention was drawn to aspects, which have to be taken into consideration at the stages of designing and exploitation of wet chimneys. Keywords: wet chimneys; power plants.
  1. Oruba Rajmund. 2010. Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych. Kraków. Wydawnictwa AGH.
  2. Oruba Rajmund,Andrzej Grudzień, Stanisław Barycz,Marek Gawlicki, Karol Firek. 2014. „Stan awaryjny komina mokrego H = 150 m”. Materiały Budowlane 501 (5): 28 – 29.
  3. Revised Wet Stack Design Guide. 2012. Palo Alto. CA, EPRI.
  4. The CICIND Chimney Book. 2005. Zürich. CICIND. Artykuł opracowanowramach badań statutowychAGHnr 11.11.150.005.
dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof.  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof.  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

roruba@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.21