Non-destructive evaluation of the interlayer bond between concrete added repair with substrate layer using artificial intelligence


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

S. Czarnecki
Ł. Sadowski
J. Hoła

DOI: 10.15199/33.2016.11.09

Volume 531: Issue 11
Pages 33-35
Accepted for publication: 04.10.2016 r.

The paper concerns the evaluation of interlayer bond by means of identification of value of pull-off adhesion between a concrete added repair layer with variable thickness and a concrete substrate layer, based on parameters assessed using non-destructive testing (NDT) methods and artificial intelligence. For the evaluation of this adhesion, a few parameters obtained by NDT methods: the 3D optical laser scanning used on the surface of the substrate layer, three acoustic methods used on the surface of the added repair layer and also the precise surveying method used on both surfaces for the added layer thickness evaluation and support vector machine (SVM) with radial basis function (RBF) is proposed.

Keywords: concrete elements, repair layer, pull-off adhesion, non-destructive tests, artificial intelligence.
 1. Czarnecki Lech, Paweł Łukowski, Jacek Śliwiński. 2011. „Materiałowe uwarunkowania awarii i napraw konstrukcji z betonu”. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2011”, Miedzyzdroje.
 2. Garbacz Andrzej, Luc Courard, Benoit Bissonnette. 2013. „A surface engineering approach applicable to concrete repair engineering”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 61 (1): 73 – 84. DOI: 10.2478/bpasts-2013-0006.
 3. Hoła Jerzy, Łukasz Sadowski, Jacek Reiner, Sebastian Stach. 2015. „Usefulness of 3D surface roughness parameters for non-destructive evaluation of pull-off adhesion of concrete layers”. Construction and Building Materials 84: 111 – 120. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.03.014.
 4. ISO 25178. 2005. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Struktura geometryczna powierzchni.
 5. Materiały informacyjne firmy Sto. Instrukcja Techniczna: StoCrete BE Mortelgrob: Mineralna, gruboziarnista zaprawa naprawcza oraz StoCrete TG 204: Mineralna zaprawa gruboziarnista. Asdas.
 6. Mathia Thomas, Paweł Pawlus, Michał Wieczorowski. 2011. „Recent trends in surface metrology”. Wear 271: 494 – 508. DOI: 10.1016/j.wear.2010.06.001.
 7. PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach – Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
 8. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
 9. Sadowski Łukasz, Jerzy Hoła. 2014. „New non-destructive way of identifying the values of pull-off adhesion between concrete layers in floors”. Journal of Civil Engineering and Management 20 (4): 561 – 569. DOI: 10.3846/13923730.2014.897642.
 10. StatSoft Inc. http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Version-12 (dostęp: 13.09.2016 r.).
 11. US5649068 A. 1993. Boser Bernard, Isabelle Guyon, Vladimir Vapnik. Pattern recognition system using support vectors. 27 July 1993 r. (patent).
 • mgr inż. Sławomir Czarnecki Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr inż. Łukasz Sadowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • prof. dr hab. inż Jerzy Hoła Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Łukasz Sadowski

lukasz.sadowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.09