Methods of brick vaults repair


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2017.05.02

Volume 537: Issue 5
Pages 6-7
Accepted for publication: 29.03.2017 r.

Repair of brick vaults can be made in many ways. In the past, the basic solution was to make the band of reinforced concrete or injection of cracks. Nowadays, more and more modern solutions are being applied, which include using of stich reinforced bars or FRP laminates or composite materials FRCM based on the cement matrix. The article describes the modern methods of brick vaults repair.
Keywords: brick vaults, repair, reinforcing bars, FRP laminates, FRCM composites.
 • [1] CariniAmgelo, Genna Francesco. 2012. „Stability and strength of old masonry vaults under compressive longitudinal loads: Engineering analyses of a case study”. Engineering Structures (40): 218 – 229.
 • [2] Barbieri Alessandra, Giovanni Mantegazza, Alessandra Gatti. 2006. „Wzmacnianie ścian murowanych za pomocą laminatów z włókna węglowego z matrycą cementową FRCM”. Materiały Budowlane (2): 26 – 28.
 • [3] Bednarz Łukasz, Mariusz Jackiewicz, Gabriela Wojciechowska, Marcin Rutkowski. 2016. „Możliwość aplikacji kompozytów FRCM w żelbetowych obiektach historycznych”. Materiały Budowlane (11): 136 – 139. DOI: 10.15199/33.2016.11.60.
 • [4] Drobiec Łukasz. 2007. „Przyczyny uszkodzeń murów”. XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. t. I: 105 – 147.
 • [5] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Jan Kubica. 2008. „Strengthening of cracked compressed masonry using different types of reinforcement located in the bed joints”. ACEE Architecture, Civil Engineering, Environment (4): 39 – 48.
 • [6] Drobiec Łukasz. 2015. „Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian”. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. t. I: 323 – 398.
 • [7] Drobiec Łukasz. 2016. „Efektywność naprawy muru przez zszycie rys”. Inżynieria i Budownictwo (3): 123 – 125.
 • [8] Garmendia Leire, Pello Larrinaga, Rosa San-Mateos, José T San-José. 2015. „Strengthening masonry vaults with organic and inorganic composites: An experimental approach”. Materials and Design (85): 102 – 114.
 • [9] Janowski Zbigniew, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski. 2007. „Analiza oraz naprawa i rekonstrukcja sklepień w obiektach historycznych”. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane: 251 – 260.
 • [10] Janowski Zbigniew, Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski. 2015. „Sklepienia murowane. Klasyfikacja, ocena stanu technicznego i nośności, sposoby naprawy”. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. t. I: 77 – 112.
 • [11] Jasieńko Jerzy, Łukasz Bednarz. 2008. „Metody wzmacniania zabytkowych sklepień ceglanych akceptowalne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej”. Wiadomości Konserwatorskie (23): 104 – 113.
 • [12] Nowak Rafał. 2016. „The problem of maintenance of historical arched lintels”. 10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions.
 • [13] Rzeszotarski Andrzej, Romuald Orłowicz, Rafał Nowak. 2009. „Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych”. Wiadomości Konserwatorskie (26): 260 – 269.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec

lukasz.drobiec@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.02