Materials and technologies for renovation of damp walls


openaccess, Vol. 592 (12) 2021 / środa, 22 grudnia, 2021

(Open Access)

Brachaczek Wacław, Chleboś Adam. 2021. Materials and technologies for renovation of damp walls. Volume 592. Issue 12. Pages 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.12.03

Accepted for publication: 03.11.2021 r.

The article presents the impact of moisture on the degradation of the of historical buildings. The mechanism of moisture penetration into the walls is presented. There are presented solutions aimed at the elimination of the sources of the dampness in the objects, the methods of drying the walls and the renovation plaster system. Emphasized the need for an individual approach to historic buildingsand to precede renovation works with a thorough analysis.
  1. Adamowski J., Z. Matkowski. 2015. „Ocena skuteczności metod osuszania budynków. ”Materiały Budowlane 511 (3): 28 – 31.
  2. Frössel Frank. 2007. Osuszanie murów i renowacja piwnic. Warszawa. Polcen.
  3. Garbalińska H.,A. Siwińska. 2011. „Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła.” Inżynieria i Budownictwo 67: 611 – 614.
  4. Merkblatt W. T. A. 2004. „Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.” Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.: 24. München.
  5. Monczyński Bartłomiej. 2017. „Wtórne hydroizolacje poziome muru wykonywane metodą iniekcji – najnowsze odkrycia.” Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury.
  6. Rokiel M. 2014. Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Warszawa. Wydawnictwo Medium.
  7. Rokiel M., C. Magott. 2007. „Prace renowacyjne – diagnostyka.” Izolacje 12.7-8: 28 – 38.
  8.  Siemiński W.,W. Brachaczek. 2013. „Tynki renowacyjne.” Materiały Budowlane 490 (6): 52 – 56.
dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

 achlebos@semprefarby.pl