Living walls as ecological solutions for the suppression of reverberation noise


openaccess, Vol. 564 (8) 2019 / środa, 2 października, 2019

(Open Access)

W. Caballero-Frączkowski

DOI: 10.15199/33.2019.08.05

Volume 564: Issue 8
Pages 33 – 35
Accepted for publication: 30.07.2019 r.

Noise affects the quality of life of people around the world. One of its components is the reverberation noise. The phenomenon becomes particularly problematic in large rooms with surfaces that reflect sound waves. The study presents the sound absorption properties of the livingwall „Mur Végétal” located in the Gdańsk Shopping Centre „Przymorze” and its usefulness to suppress the reverberation noise of the activity of the shopping centre.
Keywords: noise; living wall; reverberation time; attenuation of the noise; ecological absorption of the noise.
[1] Blanc Patrick. 2012. The The Vertical Garden: From Nature to the City. New York. WW Norton & Company Incorporated, 192.
[2] Evert Ph J de Ruiter. 2012. Lombard effect, speech communication and the design of large (public) spaces. Aalborg: EAA Forum Acusticum, 1577.
[3] Kłosak Andrzej. 2011. Akustyka wnętrz. Kraków. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, 24.
[4] Kosiński Wojciech. 2011. Pionowe ogrody – Idea, technologia i estetyka na nowy wiek. Kraków. Wydawnictwo Politechnika Krakowska, 105.
[5] PN-EN ISO 11654:1999 Elementy dźwiękochłonne stosowane w budownictwie.
[6] PN-EN ISO 3382:2001 Akustyka – Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi.
[7] PN-EN ISO 3382-1:2009 Akustyka – Pomiar czasu pogłosu pomieszczeń. Część 1. Pomieszczenia specjalne.
[8] WHO. 2010. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Copenhagen: WHO, 2.
mgr inż. Wojciech Caballero-Frączkowski, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
ORCID: 0000-0003-2006-6173

mgr inż. Wojciech Caballero-Frączkowski

w.caballero@itb.pl