Insulation of historic buildings


Vol. 545 (1) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

Sz. Firląg,
W. Górecka

DOI: 10.15199/33.2018.01.12

Volume 545; Issue 1
Pages 48-50
Accepted for publication: 20.12.2017 r.

The article presents the results of dynamic modeling of thermal and moisture phenomena carried out with the WUFI-POL program. The subject of the analysis was the external wall of the historic brewery building in Węgrów. The calculations were made for three variants: the existing state, insulation from the inside with a silicate-calcium plate with heat-protecting plasters and insulation from the inside with a mineral insulating plate. For each of the variants, the change in the moisture content in the wall over three years, the heat transfer flux and the costeffectiveness of both types of insulation were determined. The obtained results allowed indicating the advantages and disadvantages of the analyzed cases of inside insulation.

Keywords: historic buildings; inside insulation; thermal and moisture phenomena.
  1. Dybowska-Józefiak Monika, Krzysztof Pawłowski. 2017. „Analiza rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz”. Materiały Budowlane 533 (1): 31 – 33. DOI: 10.15199/33.2017.01.03.
  2. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Tomasz Matuszewski. 2015. „Nowe ujęcie sposobu osuszania i zabezpieczania przeciwwilgociowego murów w metodzie termoiniekcji”. Materiały Budowlane 511 (3): 22 – 23. DOI: 10.15199/33.2017.03.06.
  3. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Ewa Wyszyńska. 2013. „Zabezpieczanie budynków zabytkowych przed działaniem wody gruntowej na przykładzie Starej Pomarańczarni w Warszawie”. Materiały Budowlane 489 (5): 6 – 8.
  4. Orlik-Kożdoń Bożena, Paweł Krause, Tomasz Steidl. 2015. „Projektowanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz”. Materiały Budowlane 509 (1): 27 – 30. DOI: 10.15199/33.2015.01.07.
  5. Terlikowski Wojciech. 2017. „Interdisciplinary diagnostics in the process of revitalization of historic buildings, in terms of changing their function”. MATEC Web of Conferences.
  6. Węglarz Arkadiusz, Dorota Pierzchalska. 2016. „Praktyczna realizacja idei głębokiej termomodernizacji”. Materiały Budowlane 521 (1): 23 – 25. DOI: 10.15199/33.2016.01.07.
Szymon Firląg, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Weronika Górecka, Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Szymon Firląg, Ph. D., Eng.

s.firlag@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.12