Influence of semi-rigid joints on the global analysis of the steel portal frames


openaccess, Vol. 558 (2) 2019 / niedziela, 24 lutego, 2019

(Open Access)

R. Studziński,
P. Ordziniak

DOI: 10.15199/33.2019.02.05

The article presents the influence of the rotational stiffness of eaves joints on the distribution of internal forces and displacements in the steel portal frames. The numerical analysis consisted of one transverse system separated from the 3D model, for which 12 variants of eave joints were analyzed. Each of the joints fulfilled the load capacity conditions. The joints were characterized by different rotational stiffness. The tasks were solved using non-linear analysis for an arbitrarily determined external load.All calculations were carried out in theAxisVMX4 program. Keywords: global analysis; semi-rigid joints; rotational stiffness; steel portal frames.
  1. Brzezińska Karolina, Andrzej Szychowski. 2013. „Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel – słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej”. Budownictwo i Architektura 12 (2): 197 – 204.
  2. Litewka Przemysław,Michał Bąk. 2015. „Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi”. Przegląd Budowlany 10: 42 – 47.
  3. Podręcznik użytkownika AxisVM14.
  4. PN-EN 1993-1-1:2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. PN-EN 1993-1-8:2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
  6. Studziński Robert, Paweł Ordziniak. 2014. „Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3”. Materiały Budowlane 505 (9): 69 – 70.
  7. Ślęczka Lucjan. 2013. „Zachowanie śrubowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób powtarzalny”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 60 (2/13): 269 – 284.Sample Description
dr inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska mgr inż. Paweł Ordziniak, GammaCAD

dr inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

robert.studzinski@put.poznan.pl