Influence of concrete losses of RC chimneys on their natural frequencies


Vol. 525 (5) 2016 / niedziela, 10 marca, 2019

(InPolish)

R. Oruba

DOI: 10.15199/33.2016.05.22

Volume 525: Issue 5
Pages 48-49
Accepted for publication: 22.03.2016 r.

The article deals with the problem of the influence of RC chimneys shaft losses on their natural frequencies. The results of the calculations (FEM) were presented for six chimneys, 120 to 260 meters high, of various extent of losses. The correlation between the localization of concrete losses and changes of first three natural frequencies of investigated chimneys was shown. The results of the analysis may be used for the diagnosis of RC chimneys. Keywords: RC chimney, corrosion, natural frequency .
  1. Chmielewski Tadeusz, Zbigniew Zembaty. 1998. Podstawy dynamiki budowli. Warszawa. Arkady.
  2. Ciesielski Roman. 1973. Ocena szkodliwości wpływów dynamicznych w budownictwie. Warszawa. Arkady.
  3. Oruba Rajmund. 2010. Oddziaływanie środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych. Kraków. Wydawnictwa AGH.
  4. Rakowski Gustaw, Zbigniew Kacprzyk. 2005. Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji.Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

roruba@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.22