Ground injections in the revitalisation of listed objects. The waterproofness of ground injections


Vol. 547 (3) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019

(InPolish)

T. Błaszczyński

DOI: 10.15199/33.2018.03.27

Volume 547: Issue 3
Pages 66-67
Accepted for publication: 16.01.2018 r.

Ground injections, with the utilization of acrylic resins, are nowadays very pleasedwith the very large interest of designers, contractors in the process of the revitalisation of listed objects and also at the liquidation of resultant leaks in progress of the new investment realization. Despite the so wide interest not to all are known theirwaterproof propertieswhich directly influence on the possibility of the effective anti-water barrier preparing. In the articlemethodologies of the verification of this property according to guidelinesABI and findings of permeable towater of the ground of the subject of the injection with the acrylic resin. Keywords: ground injections; listed objects; watertightness.
  1. Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski, Wojciech Kucner. 2015. „Efektywność iniekcji gruntowych”. Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych ed. T. Błaszczyński, W. Buczkowski, J. Jasiczak, M. Kamiński.Wrocław. DWE.
  2. Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2015. „Wzmacnianie nasypów iniekcjami akrylowymi”. Archiwum Inżynierii Lądowej (19): 7 – 19.
  3. Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2016. „Trwałość iniekcji gruntowych”. Materiały Budowlane 531 (11): 46 – 47. DOI: 10.15199/33.2016.11.15.
  4. Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2017. „Metodologia oceny trwałości bezpiecznych i ekologicznych iniekcji gruntowych”. Przegląd Budowlany (10): 117 – 120.
  5. Francke Barbara. 2013. Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków lub budowli.Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 483/2013. Warszawa. ITB.
  6. STUVA. 2014. Abdichtung von Bauwerken durch Injection: ABI-Merkblatt 3. Stutgart. Fraunhofer IRB Verlag.
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska mgr inż. Bogumił Klimaszewski Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.27