Geopolymers containing waste materials


openaccess, Vol. 592 (12) 2021 / środa, 22 grudnia, 2021

(Open Access)

Duch Krzysztof. 2021. Geopolymers containing waste materials. Volume 592. Issue 12. Pages 32-33. DOI: 10.15199/33.2021.12.05

Accepted for publication: 09.09.2021 r.

This paper presents the results of testing the properties of geopolymer composites with recycled aggregate concrete. The formulation of geopolymers was modified with a content of granulated ground blast-furnace slag, flue ash and recycled aggregate. The obtained geopolymer composites were characterized, among others, by high compressive strength. This encourages to use waste materials in technology in the technology of producing ecological cement-free composites, such as geopolymers.
  1. Duch Krzysztof. Praca magisterska „Modyfikacja właściwości kompozytów geopolimerowych z kruszywem z recyklingu betonu z przeznaczeniem na ustrój nośny mostu” .
  2. GórskiMarcin. 2021. „Geopolimery – ekologiczne materiały przyszłości rodem ze starożytnego Egiptu”. Inżynier Budownictwa (5).
  3. PN-EN450-1 Popiół lotny do betonu –Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
  4. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
  5. Raport z badań granulowanego mielonego żużla wielkopiecowego w firmie „Górażdże”.
  6.  Raport z badań popiołu lotnego w elektrociepłowni w Ostrołęce.
  7. Watts Jonathan. Beton – najbardziej destrukcyjny materiał świata.
mgr inż. Krzysztof Duch, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-9581-4984

mgr inż. Krzysztof Duch, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-9581-4984

 krzysztof.duch4@wp.pl