Genetic algorithm and tabu search comparison for construction tasks sequencing


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Jerzy Rosłon

DOI: 10.15199/33.2016.06.18

Volume 526; Issue 6
Pages 44-45

Accepted for publication: 13.04.2016 r.

The paper contains literature study for task sequencing methods and schedule optimization in construction. The author presents sample, determinative construction company problem. The sample problem is solved with the use of genetic algorithm and tabu search. Results are compared and analyzed.
Keywords: algorithms; construction; optimization; scheduling; sequencing.
 1. ożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Mieczysław Wodecki. 2012. „Applying metaheuristic strategies in construction projects management.” Journal of Civil Engineering and Management 18 (5): 621 – 630.
 2. Charbonneau Paul, Barry Knapp. 1995. „AUser's Guide to PIKAIA1.0.”. http://www.citeulike.org/group/2832/article/1581113 (data dostępu: 21.02.2016 r.).
 3. Glover Fred, Manuel Laguna. 2013. Tabu Search. New York. Springer.
 4. Hejducki Zdzisław,Michał Podolski. 2012. „Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów metaheurystycznych.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki: 68-79.
 5. Ibadov Nabi. 2015. „Fuzzy estimation of activities duration in construction projects.” Archives of Civil Engineering 61 (2): 23 – 34
 6. Jaśkowski Piotr, Anna Sobotka. 2006. „Scheduling construction projects using evolutionary algorithm.” Journal of Construction Engineering and Management 132 (8): 861 – 870.
 7. Książek Mariola, et al. 2015. „Computer-aided decision-making in construction project development.” Journal of Civil Engineering and Management 21 (2): 248 – 259
 8. Kulejewski Janusz, Nabi Ibadov. 2010. „Construction project scheduling with imprecisely defined constraints”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo (1-B): 231 – 247.
 9. Kulejewski Janusz, Jacek Zawistowski. 2011. „Metoda symulacyjna wyznaczania wielkości buforów stabilizujących harmonogramy budowlane.” Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 563 – 572.
 10. Kulejewski Janusz, Jacek Zawistowski. 2012. „Metoda maksymalizacji wartości NPV budowy w warunkach niepewności”. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej: 223 – 229.
 11. Liao Warren, et al. 2011. „Metaheuristics for project and construction management– A state-of-the-art review.” Automation in Construction 20 (5): 491 – 505.
 12. Neumann Klaus, Christoph Schwindt, Jürgen Zimmermann. 2012. „Project scheduling with time windows and scarce resources: temporal and resource-constrained project scheduling with regular and nonregular objective functions”. Springer Science & Business Media.
 13. Nicał Aleksander, Wojciech Wodyński. 2015.„Procuring Governmental Megaprojects: Case Study.” Procedia Engineering 123: 342 – 351.
 14. Węglarz Jan et al. 2012. Project Scheduling – Recent Models, Algorithms and Applications. New York. Springer.
 15. Zhou Jingyang, et al. 2013. „A review of methods and algorithms for optimizing construction scheduling.” Journal of the Operational Research Society 64 (8): 1091 – 1105.
Jerzy Rosłon, MSc. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Jerzy Rosłon, MSc. Eng.

j.roslon@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.18