Fire safety of masonry and reinforced concrete shafts ventilation


Vol. 551 (7) 2018 / sobota, 12 stycznia, 2019

(InPolish)

P. Głąbski,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.07.06

Volume 551: Issue 7
Pages 20-22
Accepted for publication: 30.05.2018 r.

The paper presents requirements in the field of fire resistance of vertical ventilation shafts, used both for day to day ventilation and smoke control purposes.Cases of reinforced concrete and masonry shafts as well as shafts made of fire protection panels were discussed. The threats connected with the application of the thermal insulation layer inside the ducts and the battery of the fire or smoke control dampers mounted in the walls of the shafts are presented, as well as measures to prevent these threats and the method of determining the tightness of the shafts at ambient temperature and the criteria related to the smoke control behavior. Keywords: fire resistance; ventilation shafts; fire ventilation.
  1. PN-EN 13501-3+A1:2010P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających.
  2. PN-EN 13501-4+2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu.
  3. PN-EN 1366-2:2015 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające.
  4. Praca zbiorowa. 2015.Wytyczne ETICS.Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń. 03/2015.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją obowiązującą od 01.01.2018 r.).
  6. Sulik Paweł. 2007. „Błędy ocieplania obiektów bezspoinowymsystemem ociepleń”. Materiały Budowlane (1): 32 – 34.
  7. Sulik Paweł, Wojciech Chruściel. 2014. „Sposoby zabezpieczania elewacji wykonanych w technologii ETICS przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego”. Inżynier Budownictwa (3): 62 – 66.
mgr inż. Piotr Głąbski, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.07.06