Field test research of Vector III slabs under short-term and long-term load


openaccess, Vol. 572 (4) 2020 / poniedziałek, 1 czerwca, 2020

(Open Access)

Zając Jakub, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Mirosław Wieczorek, Artur Kisiołek. 2020. Field test research of Vector III slabs under short-term and long-term load. Materiały Budowlane. Volume 572. Issue 4. Pages 23-26. DOI: 10.15199/33.2020.04.01

Accepted for publication: 17.03.2020

Field test of a full-scalemodel of slabswith dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plateswith lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements weremade by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm. After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
  1. Drobiec Łukasz. 2018. STROPY VECTOR. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo. Gliwice.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  2. Gromszy Krzysztof. 2010. Stropy, belki i ściany zespolone typu beton – beton. XXV WPPK.
  3. Kisiołek Artur. 2017. Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016. Środa Wielkopolska. Wydawnictwo WSSE.
  4. PN-EN 14889-2:2007 Włókna do betonu – Część 2: Włókna polimerowe – Definicje, wymagania i zgodność.
  5. PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe.
  6. Song Jong-Young,KimS Elliott,Ho Lee,Hyo-Gyoung Kwak. 2009. „Load Distribution Factors for Hollow Core Slabs with In-situ Reinforced Concrete Joints”. International Journal of Concrete Structures and Materials, Vol. 3, p. 63-69.
  7. Starosolski Włodzimierz. 2016. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 2. Gliwice.Wydawnictwo naukowe PWN.
  8. Starosolski Włodzimierz. 1998. „Praca poprzeczna stropów zespolonych typu 2K i innych”. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Jadwisin 98”, Tom. 2, s. 235-242.
mgr inż. Jakub Zając, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6080-2994
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Mirosław Wieczorek, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-6002-5221
dr inż. Artur Kisiołek, WielkopolskaWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna; Wydział Ekonomiczny ORCID: 0000-0002-8815-6776

mgr inż. Jakub Zając, Politechniika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-6080-2994

jakub.zajac@polsl.pl