Experimental analysis of the spatial reinforcement influence on the load-carrying capacity and displacement of reinforced concrete beam


Vol. 522 (2) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Wojciech Babiński ,
Adam Stolarski

DOI: 10.15199/33.2016.02.10

Volume 522; Issue 2
Pages 32-35

Accepted for publication: 21.10.2015 r.

The paper presents results of experimental studies of reinforced concrete beam models with spatial orthogonal reinforcement system. The system of reinforcement consists of longitudinal rods and connected with themvertical and horizontal transverse bars. The experimental results indicate a different failure mechanism of the beams as compared to behavior of the elements with the traditional reinforcement.
  1. Knauff Michał i in. 2006. „Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2”. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  2. Łapko Andrzej, Christian Jensen Bjarne. 2009. „Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych”. Warszawa. Arkady.
  3. Nagrodzka-Godycka Krystyna. 1999. „Badanie właściwości betonu i żelbetu w warunkach laboratoryjnych”Warszawa. Arkady.
  4. Starosolski Włodzimierz. 2009. „Konstrukcje żelbetowe” Tom 1-3. Warszawa. PWN.
  5. Stolarski Adam, Jacek Zychowicz. 2012. „System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 59, (3/2012/II): 109 – 116.
  • Wojciech Babiński, MSc., Eng. - Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy
  • Adam Stolarski, Prof. Eng. - Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy
  • Wojciech Babiński, MSc., Eng.

    wojciech.babinski@wat.edu.pl