Evaluation of water absorption and freeze resistance of foam concrete


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Kadela,
A. Kukiełka,
A. Winkler-Skalna

DOI: 10.15199/33.2016.10.16

Volume 530: Issue 10
Pages 50-51
Accepted for publication: 06.09.2016 r.

An effective way to improve unstable ground conditions for roads pavement, car park pavements and industrial slabs seems to be the following layered system: load-bearing layer subjected to permanent or/and cyclic loading and a suitable layer of foam concrete transferring loads to weak subsoil. The paper presents properties related to material used in contact with soil such as water absorption and freeze resistance.

Keywords: foam concrete, foam concrete agent, density,absorption of water, freeze resistance, LFC.
 1. Bartoszek Marek, Lidia Fedorowicz, Marta Kadela. 2011. „Numerical evaluation of the material with low thermal conductivity applied in contact building-subsoil”. Proceedings on CD of the 9th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava. Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of Mechanics SAS.
 2. BartoszekMarek, Lidia Fedorowicz,MartaKadela. 2012. „Modelowanie numeryczne konstrukcji warstwowych w świetle badań laboratoryjnych i badań in situ”.Modelowanie Inżynierskie 12 (43): 15 – 26.
 3. Drusa Marian, Lidia Fedorowicz,Marta Kadela, Walter Scherfel. 2011. „Application of geotechnical models in the description of composite foamed concrete used in contact layer with the subsoil”. Proceedings on CD of the 10th Slovak Geotechnical Conference „Geotechnical problems of engineering constructions”. Bratislava. Slovak University of Technology.
 4. Fedorowicz Lidia, Marta Kadela. 2012. „Foamed concrete used a subbase for some systems structure-subsoil”. Proceedings on CD of the 7th congress ENGINEERING GEOLOGY 2012. Bratislava. Slovak University of Technology.
 5. Fedorowicz Lidia,Marta Kadela, Łukasz Bednarski. 2014. „Modelowanie zachowania pianobetonu w konstrukcjach warstwowych współpracujących z podłożem gruntowym”. Zeszyty Naukowe WST (6): 73 – 81.
 6. Jones Martyn Roderick, A. McCarthy. 2005. „Preliminary views on the potential of foamed concrete as a structural material”. Magazine of Concrete Research 57 (1): 21 – 31. DOI: 10.1680/macr.2005.57.1.21.
 7. Kadela Marta,Alfred Kukiełka. 2015. „The influence of foaming agent in fresh concrete on elasticity modulus of hard foam concrete”. Brittle Matrix Composite (11).Warszawa,Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 489 – 496.
 8. Kadela Marta, Agnieszka Winkler-Skalna, Beata Łoboda, Alfred Kukiełka. 2015. „Pianobeton – charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania”. Materiały Budowlane (7): 108 – 110. DOI: 10.15199/33.2015.07.30.
 9. Kozłowki Marcin, Marta Kadela, Alfred Kukiełka. 2015. „Fracture energy of foamed concrete based on three-point bending test on notched beams”. Procedia Engineering (1008): 349 – 354. DOI: 10.1016/j. proeng. 2015.06.157.
 10. Mohd Zairul Affindy, Ismail Abdul Rahman, Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi. 2011. „Study on Behavior of Foamed Concrete under Quasi Static Indentation Test”. European Journal of Scientific Research 51 (3): 424 – 432.
 11. Puttappa C. G.,V. Rudresh, IbrahimAzmi, K. U. Muthu, H. S. Raghavendra. 2008. „Mechanical Properties of Foamed Concrete”. Proceedings on CD of the International Conference on Construction and Building Technology (43): 491 – 500. Kajang. Universiti Tenaga Nasional.
 12. Stilger-Szydło Elżbieta. 2005. Posadowienie budowli infrastruktur transportu lądowego. Teoria – Projektowanie – Realizacja. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 • dr inż. Marta Kadela Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
 • mgr inż. Alfred Kukiełka Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
 • dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

dr inż. Marta Kadela

m.kadela@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.16