Estimation of concrete cracking in industrial chimney


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / wtorek, 29 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.38

Słowik Marta. 2022. Estimation of concrete cracking in industrial chimney. Volume 603. Issue 11. Pages 135-137. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.09.2022 r.

Concrete cracking caused by thermal effects is the most common reason for the need to carry out renovation works in industrial chimneys. Due to the operation of industrial chimneys in a highly chemically aggressive environment, concrete cracking may lead to progressive corrosion of both concrete and reinforcement. At the stage of designing industrial chimneys, it is necessary to correctly estimate the possibility of cracks occurrence as well as the width of their opening. This issue is presented in the article.
  1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  2. Fijak S. Kominy przemysłowe. Usługi Komputerowe i Poligraficzne JD Gębka, Gliwice, 2005.
  3. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  4.  CICIND Model Code for Concrete Chimneys. Part A: The Shell. Second Edition 2001.
  5.  Fiertak M, Kańka S, Kędzierski M. Przyczyny i skutki postępującej destrukcji betonu w trzonach kominów przemysłowych. XXII Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane, Szczecin – Międzyzdroje, 2007.
  6.  Kańska S. Materiałowe i eksploatacyjne uwarunkowania trwałości żelbetowych kominów przemysłowych. Politechnika Krakowska, Kraków, 2012.
  7. Bednarek Z. Wpływ wysokiej temperatury na strukturę, skład fazowy i wytrzymałość betonu, Warszawa, Zeszyty Naukowe SGSP. Nr 38, 2009.
  8.  EN 13084-2 Free-standing chimneys – Part 2: Concrete chimneys.
  9.  EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules – Structural fire design.
  10. Noakowski P, Harling A. Reliable Crack width prediction in EN 13084 & CICIND. Archives of Civil Engineering. Vol. LXVI, issue 1. 2020. DOI: 10.24425/ace.2020.131771.
dr hab. inż. Marta Słowik, prof. uczelni, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-9627-3625

dr hab. inż. Marta Słowik, prof. uczelni, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-9627-3625

m.slowik@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.38

Article in PDF file