Enhancement of durability of architectural concrete through use of composite rebar


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

N. Olczyk,
P. Krawczyk

DOI: 10.15199/33.2016.11.53

Volume 531: Issue 11
Pages 122-123
Accepted for publication: 30.09.2016 r.

The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.

Keywords: architectural concrete, composite rebar, steel rebar
  1. Fagerlund Göran. 1997. Trwałość konstrukcji betonowych.Warszawa. Arkady.
  2. Jackiewicz-Rek Wioletta, Krzysztof Kuniczuk. 2013. „Ocena jakości betonu architektonicznego wkonstrukcji”. Inżynier Budownictwa (11): 48 – 54.
  3. Kuniczuk Krzysztof. 2011. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
  4. PN-EN 14147:2004. Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej.
  • mgr inż. arch. Norbert Olczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
  • mgr inż. Paweł Krawczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. arch. Norbert Olczyk

norbert.olczyk@zut.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.53