Energy context of building materials’ use in designing energy-efficient kindergarten buildings – architectural outlook


openaccess, Vol. 598 (6) 2022 / czwartek, 23 czerwca, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.06.04

Marchwiński Janusz, Starzyk Agnieszka, Kopyłow Ołeksij. 2022. Energy context of building materials’ use in designing energy-efficient kindergarten buildings – architectural outlook. Volume 598. Issue 6. Pages 34-38. Article in PDF file

Accepted for publication: 16.05.2022 r.

The article aims to define the possibilities of building materials use in the kindergarten buildings energy concept, from the designer-architect’s point of view. The analysiswas conducted based of original architectural concepts for two kindergarten buildings. In the article, the analysis covered the building’s closest surroundings and the building envelope. Next wili be devoted to the interior space. The analysis results indicate a significant impact of physical properties exerted by building materials in all three mentioned areas, which prompts the conclusion that this issue requires a holistic design approach.
 1. AkramMW,Mohd ZublieMF, HasanuzzamanM, Rahim NA. Global Prospects, AdvanceTechnologies andPolicies ofEnergy-Saving andSustainableBuilding Systems: A Review. Sustainability. 2022; 14: 1316. https://doi.org/10.3390/su14031316.
 2. Marchwiński J, Zielonko-Jung K. Ochrona przeciwsłoneczna w budynkach wielorodzinnych. Pasywne rozwiązania architektoniczno-materiałowe. Wyd. WSEiZ, Warszawa 2013.
 3.  Starzyk A. Współczesna architektura przedszkolna. OWPW, Warszawa 2019.
 4. Pieter J. Zarys metodologii pracy naukowej. Wyd. PWN, Warszawa 1975.
 5. Mansouri O, Belarbi R, Bourbia F. Albedo effect of external surfaces on the energy loads and thermal comfort in buildings. Energy Procedia. 2017; 139: 571 – 577; https://doi.org/10.1016/j. egypro.2017.11.255.
 6. Zielonko-Jung K. Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturzemiasta.Wyd. OWPW, Warszawa 2013.
 7.  Lewińska J. Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie. IGPiK, Kraków 2000.
 8. Herzog T. Solar Architecture and Urban Planning. Wyd. Prestel 1995.
 9.  Mikoś J. Budownictwo ekologiczne. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice, 2000.
 10. Sumień T, Sumień A. Ekologiczne miasta, osiedla, budynki. Wyd. IGPiK, Warszawa 1990.
 11. Radič M, Brkovič Dodig M, Auer T. Green Facades and LivingWalls –AReview. Establishing the Classification of Construction Types and Mapping the Benefits. Sustainability. 2019; 11, 4579; https://doi.org/:10.3390/su11174579.
 12.  Lee EJ. A Study on Correlation between Improvement in Efficiency of PV and Green roof of Public Building. KIEAE Journal. 2013; 13 (5).
 13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 14. Marchwiński J, Kurtz-Orecka K. Effect of photovoltaic installation power and façade glazing ratio on the energy performance of a nursery building. Engineering, Construction andArchitecturalManagement. 2022. https://doi.org/10.1108/ECAM-08-2021-0735.
 15.  Chwieduk D. Energetyka słoneczna budynku. Wyd. Arkady, Warszawa 2011.
 16.  Nikolič M, Milojkovič A, Stankovič D. Renewal of preschool facilities in Serbia in the context of green building technologies. 1st International Conference on Architecture & Urban Design Proceedings 19-21 April 2012.
 17. ArslantaşA.s.,AyçamI. Energy efficient atrium design for different climate zones. In: Contemporary Issues ofArchitecture and Urban Planning. Development, Memory, Environment. Ed.AksoyY.,Duyan E.DakamBooks, Istambul,May 2021, pp. 34-61.
 18.  Yasa E. Energy Performance and Indoor ComfortWithMechanicallyAssisted NaturalVentilation onAtriumBuildings with DSF.Mediterranean Congress on HVAC „Climamed 2015”, Nice (France) 10-11 September 2015.
 19.  Daniels K. The Technology of Ecological Building. Wyd. Birkhäuser 1997.
 20.  Arslantaş A.s., Ayçam I. Energy efficient atrium design for different climate zones. In: Contemporary Issues of Architecture and Urban Planning. Development, Memory, Environment. Ed.AksoyY.,Duyan E. Dakam Books, Istambul,May 2021, s. 34 – 61.
 21.  Marchwiński J. Fotowoltaika na dachach płaskich. Architektoniczne możliwości i ograniczenia. Builder 298: 20 – 25; https://doi. org/10.5604/01.3001.0015.8258
 22.  Marchwiński J, Kurtz-Orecka K, Starzyk A. Wpływ przeszklenia atrium na zachowanie energetyczne budynków w warunkach środkowoeuropejskich (praca niepublikowana).Warszawa 2022.
dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury ORCID: 0000-0003-3897-3580
dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-8704-5003
dr. inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ORCID: 0000-0002-8436-2521

dr inż. arch. Janusz Marchwiński, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Wydział Architektury ORCID: 0000-0003-3897-3580

 j.marchwinski@wseiz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.06.04

Article in PDF file