Energy analysis of the heating ceiling efficiency on the example of a residential building in Germany, Poland and Ukraine


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.11

Dudkiewicz Edyta, Fidorów-Kaprawy Natalia. 2022. Energy analysis of the heating ceiling efficiency on the example of a residential building in Germany, Poland and Ukraine. Volume 601. Issue 9. Pages 84-87. Article in PDF file

Accepted for publication: 14.07.2022 r.

The assessment of the performance of a ceiling heating system in a building requires the consideration of room, external design and average annual temperature values and building envelope heat transfer coefficients. The DX-Therm ceiling heating properties have been analysed for three neighbouring European countries using an apartment building as an example. The solution proves to be energy efficient and comfortable in all apartments in Poland and Germany. The possibility of adapting it to the Ukrainian conditions is discussed. The features of the thermoactive prefabricated ceiling are characterised.
  1. Sinacka J. Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej, Materiały Budowlane. 2019; doi: 10.15199/33.2019.01.10.
  2. Wojtkowiak J, Amanowicz Ł. Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, COW. 2016; 10; doi: 10.15199/9.2016.10.4.
  3. www.dennert.pl. [20.05.2022].
  4.  Kuhnhenne M. Dennert DX Therm Messung und Berechnung der thermischen Leistung, Aachen, 2018.
  5. PN-EN 1264-3:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Część 3: Wymiarowanie.
  6. PN-EN 12831 Charakterystyka energetyczna budynkow.
  7. Żurawski J.Warunki Techniczne do poprawy? www.oknonet.pl. [20.05.2022].
  8.  KostkaM, ZającA. Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji. Rynek Instalacyjny. 2013; 4.
  9. DIN EN 12831 Energetische Bewertung von Gebauden.
  10. DBN V.2.5-67 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Podziękowania: autorki dziękują firmie Dennert Baustoffwelt GmbH za pomoc w przygotowaniu artykułu.
dr inż. Edyta Dudkiewicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6276-5290
dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy, Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-0162-5796

dr inż. Edyta Dudkiewicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6276-5290

 edyta.dudkiewicz@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.09.11

Article in PDF file