Effect of steel fibers on selected properties of cement composites based on grounded EPS


openaccess, Vol. 562 (6) 2019 / czwartek, 4 lipca, 2019

(Open Access)

K. Polek,
M. Zakrzewski,
P. Piekarski

DOI: 10.15199/33.2019.06.11

Volume 562: Issue 6
Pages 72-73
Accepted for publication: 27.03.2019 r.

This paper presents choosen mechanical properties of steel fibre reinforced compositewith addition of ground expanded polystyrene aggregate. During investigation, concrete mix was enchanced by addition of steel fibre (0,25% and 0,5% of mix volume). Investigation prove positive impact of fibre on compression, bending and residual flexural tensile strength of composite. Keywords: recycled ground EPS aggregate; sustainable development; lightweight concrete; steel fibres.
  1. Chen Bing, Liu Juanyu. 2004. „Poperties of lightweight expanded polistyrene concrete reinforced with steel fiber”. Cement and Concrete Research (34): 1259 – 1263. DOI: 10.1016/j.cemconres. 2003.12.014.
  2. Domski J., J. Katzer, T. Ponikniewski,M. Zakrzewski, 2017. „Comparison of the mechanical characteristics of engineered and waste steel fiber used as reinforcement for concrete”. Journal of Cleaner Production, Volume 158: 18 – 28.
  3. Głodkowska Wiesława, Joanna Laskowska-Bury, Janusz Kobaka. 2015. „Wpływ włókien stalowych na kształtowanie właściwości kompozytu drobno kruszywowego”.Materiały Budowlane 493 (9): 28 – 30.
  4. Hernadez-Zaragoza Juan Bosco, Teresa Lopez-Lara, Jaime Horta-Rangel, Carlos Lopez-Cajun, Eduardo Rojas-Gonzalez, F. J. Garcia-Rodriguez, Jorge Adue. 2013. „Cellular concrete brick with recycled expanded polystyrene aggregate”. Advances in Materials Science and Engineering. DOI: 10.1155/2013/160162.
  5. Jamroży Zygmunt. 2009. Beton i jego technologie. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Liu Ning, Bing Chen. 2014. „Experimental study of the influence of EPS particle size on the mechanical properties of EPS lightweight concrete”. Construction and Building Materials 68: 227 – 232. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.06.062.
  7. Piekarski Paweł, Łukasz Mrozik, Agnieszka Grzybowska. 2017. „Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego”. Materiały Budowlane 537 (5): 98 – 99. DOI: 10.15199/33.2017.05.42.
  8. Wiśniewski Krzysztof, Gabriela Rutkowska, Kamil Szczęsny. 2015. „Wpływ dodatku granulatu styropianowego pochodzącego z recyklingu na wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne betonu zwykłego”. Acta Scientiarium Polonorum. Architectura 14 (3): 67 – 77.
mgr inż. Konrad Polek, Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji mgr inż. Mateusz Zakrzewski, Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ORCID: 0000-0002-0419-5058 mgr inż. Paweł Piekarski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-0041-4572

mgr inż. Mateusz Zakrzewski, Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ORCID: 0000-0002-0419-5058

mateusz.zakrzewski@tu.koszalin.pl