Drying and waterproof protection of damp elements


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

A. Kaliszuk

DOI: 10.15199/33.2018.05.17

Volume 549: Issue 5
Pages 53-56
Accepted for publication: 12.04.2018 r.

Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject ofwater protection and dryingmethods of building iswide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysis. The article attempt to order issues related to drying andwater proof insulation of damp buildings. Keywords: dampness; drying; waterproofing insulation; restoration of insulation.
 1. Budownictwo Ogólne, tom 2. Fizyka Budowli. Praca zbiorowa pod kierunkiem P. Klemma. Arkady 2007 – Wójcik Robert. Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową. Rozdział 11.
 2. Drozd Wojciech. 2018. „Współcześnie stosowane metody osuszania murów”. Materiały Budowlane 547 (3): 42 – 43. DOI 10.15199/33.2018.03.16.
 3. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Elżbieta Wyszyńska. 2007. „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła – cz. 2. Osuszanie”. Energia i Budynek (10):43 – 46.
 4. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Jerzy Olifierowicz. 2005. „Metody osuszania ścian budynków istniejących”. Materiały Budowlane 395 (7): 32 – 36.
 5. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Tomasz Matuszewski. 2015. „Nowe ujęcie sposobu osuszania i zabezpieczania przeciwwilgociowego murów w metodzie termoiniekcji”. Materiały Budowlane 511 (3): 22 – 23. DOI 10.15199/33.2015.03.06.
 6. Metoda termoiniekcji do osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczania murów. Świadectwo do stosowania w budownictwie 910/92.Warszawa. ITB.
 7. Olifierowicz Jerzy,Andrzej Baciński. 1981. Wytyczne osuszania i zabezpieczania ścian z cegły ceramicznej, kamienia i betonu przed wilgocią gruntową metodą elektroosmozy z hydrofobizacją. Opracowanie PW WIL. Warszawa. Poradnik Centrum Techniki Komunalnej.
 8. Olifierowicz Jerzy. 1998. Doświadczenia stosowania metod elektrofizycznych, iniekcyjnych i termoiniekcyjnych do osuszania murów. Konferencja Naukowa Krynica.
 9. Patent nr 219284 Sposób osuszania i zabezpieczania murów przed ponownym zawilgoceniem. 2015.Wydawnictwo UPRP.
 10. Pieniążek Z., S. Sąsiadek, E.Królak. 1995. „Analiza i ocena skuteczności stosowanych metod osuszania ścian”. Inżynieria i Budownictwo (9).
 11. Rokiel Maciej. 2009. Hydroizolacje w budownictwie. PoradnikMedium.
 12. Solida Lim. 2011. „Badania nad skutecznością metody elektrofizycznej w zwalczaniu wilgotności kapilarnej malowideł ściennych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Toruń.
 13. Świadectwo dopuszczenia do stosowaniawbudownictwie nr 400/80Metoda elektroosmotycznego osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczenia ścian budynków. 1981.Warszawa.
 14. Wójcik Robert. 2009. „Uciec przed wilgocią. Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej”. Inżynier Budownictwa 3 (publikacja na stronie ww.inzynierbudownictwa.pl).
 15. Wójcik Robert. 2008. „Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej”. Materiały Budowlane 427 (3): 7 – 8.
 16. Wójcik Robert. 1998 Praktyczne zastosowanie metod iniekcji krystalicznej, iniekcji parafinowej oraz metod mechanicznych do osuszania ścian. Konferencja Naukowa. Krynica.
 17. Wyszyńska Elżbieta. 2007. „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła”. Energia i Budynek (8).
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej;

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej;

a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.17