Determining the causes of lost adhesion of plaster to the underlying surface


Vol. 543 (11) 2017 / czwartek, 25 października, 2018

(In Polish)

B. Stawiski,
G. Knafel

DOI: 10.15199/33.2017.11.02

Volume 543: Issue 11
Pages 7-8
Accepted for publication: 04.09.2017 r.

In the contents of the article, three cases of failing gypsum plasters made on reinforced concrete ceilings are presented. In one case, the causes of the failure were physical, in two other ones the unfavourable physical phenomena (pressure growth) were effects of chemical reactions taking place in the material. Tests of adhesion based on measurement of tension pulling plaster from the surface, performed after the gypsum failure, can be challenged as not too useful. The measurements of underlying surface moisture and plaster porosity are accepted as more meaningful.

Keywords: gypsum plasters; adhesion; failures.
  [1] Bochen Jerzy. 2016. Problemy trwałości tynków zewnętrznych w warunkach oddziaływań środowiskowych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  [2] Pichniarczyk Paweł, Grzegorz Malata, Małgorzata Sobala. 1997. „Trwałość tynków gipsowych na podłożu betonowym”. Cement-Wapno-Beton (4).
  [3] Szponar Ryszard. 1996. „Tynki gipsowe”. Materiały Budowlane 290 (10): 13.
  [4] Walawko Władysław. 1998. „Tynki gipsowe – nowa jakość ścian i sufitów”. Materiały Budowlane 314 (10): 21 i 24.
  [5] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2008. Verlag Dashöfer.
  [6] Wieczorek Michał, Paweł Pichniarczyk. 2011. Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 8. Warszawa-Opole.
dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Gabriela Knafel, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Gabriela Knafel

gabriela.skorenska@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.02