Defects in the jointless concrete floor laid in the industrial facility equipped with a crane


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

S. Słonina,
G. Bajorek

DOI: 10.15199/33.2016.10.13

Volume 530: Issue 10
Pages 40-42
Accepted for publication: 11.04.2016 r.

The article describes the study of defects occurring in the jointless concrete floor laid in the industrial facility equipped with a crane. The discussed case presents valuable instructions concerning the proper installation of increasingly more widely used concrete floors without notched contraction joints.

Keywords: jointless floors, concrete floors, fiber reinforcement, crane, defect.
  1. Bajorek Grzegorz, Sławomir Słonina. 2015. Ekspertyza techniczna posadzki przemysłowej w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Rzeszów (niepublikowana).
  2. Chibowski Tomasz. 2006. „Paczenie płyt betonowych na brzegach dylatacji”. Materiały Budowlane 409 (9): 23 – 24.
  3. Chibowski Tomasz. 2015. „Dylatacje w betonowych posadzkach bezspoinowych”. Materiały Budowlane 519 (11): 75 – 76, DOI: 10.15199/33.2015.11.23.
  4. Dymidziuk Barbara. 2006. „Posadzki przemysłowe z fibrobetonu”. Inżynier Budownictwa (7 – 8): 46 – 48.
  5. Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. I”. Nowoczesne Hale (1): 14 – 18.
  6. Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. II”. Nowoczesne Hale (2): 36 – 38.
  7. StarosolskiWłodzimierz. 2013. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
  • mgr inż. Sławomir Słonina Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
  • dr inż. Grzegorz Bajorek Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

mgr inż. Sławomir Słonina

sslonina@prz.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.13