Correction of the maximum reinforcement bar diameter in accordance with the requirements of PN-EN 1992-3


Vol. 549 (5) 2018 / piątek, 11 stycznia, 2019

(InPolish)

M. Zych

DOI: 10.15199/33.2018.05.23

Volume 549: Issue 5
Pages 75-76
Accepted for publication: 25.01.2018 r.

The article focuses on the simplified method of crack control in reinforced concrete walls of liquid retaining tanks in the light of their imposed load. The scopes of correlation for the simplified method of crack control contained in PN-EN 1992-3 and the accurate method contained in PN-EN 1992-3 were defined. The correction coefficient was defined for the discrepancies between both methods, and it is dependent on: concrete class, concrete cover, expected cracking time. Keywords: RC tank; crack control; maximum bar diameter.
  1. Buczkowski Wiesław. 1993. „Obciążenie temperaturą zbiorników prostopadłościennych zagłębionych w gruncie”. Inżynieria i Budownictwo (12): 506 – 508.
  2. Halicka Anna, Łukasz Jabłoński. 2015. „Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłościennych”. Materiały Budowlane 517 (9): 50 – 52. DOI: 10.15199/33.2015.09.15.
  3. Kiernożycki Włodzimierz. 2003. Betonowe konstrukcje masywne. Kraków. Polski Cement.
  4. PN-EN1992-3:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.
  5. Zych Mariusz. 2015. „Komentarz do maksymalnej średnicy zbrojenia w ścianach zbiorników żelbetowych wg PN-EN 1992-3”. Materiały Budowlane 517 (9): 59 – 60. DOI: 10.15199/33.2015.09.19.
  6. Zych Mariusz. 2015. „Korekta maksymalnej średnicy zbrojenia oraz maksymalnego rozstawu prętów zbrojeniowych, jako uzupełnienie metody uproszczonej kontroli zarysowania wg PN-EN 1992-3”. Materiały Budowlane 517 (9): 57 – 58. DOI: 10.15199/33.2015.09.18.
dr hab. inż. Mariusz Zych,  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej;

dr hab. inż. Mariusz Zych,  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej;

mzych@pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.05.23