Construction works time estimation with taking into account interactions between risk factors


Vol. 554 (10) 2018 / wtorek, 30 października, 2018

(InPolish)

K. Kaczorek,
J. Kulejewski,
N. Ibadov,

DOI: 10.15199/33.2018.10.16

Volume 554: Issue 10
Pages 55-58
Accepted for publication: 28.08.2018 r.

Different risk factors affect the time of construction works. Existingmathematicalmodels, which are used to estimate the extension of construction works, do not sufficiently take into account the interaction between risk factors. Each risk factor is most often described by two parameters: frequency of occurrence and impact on the final effect of the undertaking.Authors suggest introducing an additional parameter – „susceptibility of the risk factor”. It allows to take into account the extent to which the impact of a given risk factor on the duration of construction work depends on the influence of other factors. In addition, the authors present its application in a mathematical model, which is used to estimate the elongation of the execution time of construction works. The operation of the model is illustrated by a simple calculation example. Keywords: delays; time estimation; risk factors.
  1. Biruk Sławomir, Piotr Jaśkowski, Anna Sobotka. 2003. Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody. Lublin. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej.
  2. Ibadov Nabi, Janusz Kulejewski. 2010. „Rozmyte modelowanie czasów wykonania robót budowlanych w warunkach niepewności”. Czasopismo Techniczne 107 (2): 139 – 156. DOI: 10.1515/ace-2015-0012.
  3. Leśniak Agnieszka, Edyta Plebankiewicz. 2010. „Opóźnieniawrobotach budowlanych”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 3: 332 – 339.
  4. Marcinkowski Roman, Anna Krawczyńska- -Piechna, Sławomir Biruk. 2018. „Innowacje technologicznewbudownictwie. Cz. 1 Innowacje technologiczne a mechanizacja”. Builder 22: 56 – 58.
  5. Rogalska Magdalena, Agata Czarnigocka, Zdzisław Hejducki, Tomasz Nahurny. 2006. „Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniempogodowych czynników ryzyka”. Przegląd Budowlany 77: 37 – 42.
  6. Skorupka Dariusz. 2008. „Zarządzanie ryzykiemw przedsięwzięciach budowlanych”. Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły OficerskiejWojsk Lądowych 149 (3): 120 – 129.
  7. Zieliński Jerzy, Witold Bartkiewicz, Ryszarda Czajkowska, Zbigniew Gontar, Beata Jęczkowska, Anna Pamuła. 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
mgr inż. Krzysztof Kaczorek, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Janusz Kulejewski, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Nabi Ibadov, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Krzysztof Kaczorek

k.kaczorek@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.16